Всьго матеріалів Етика : 34


« « 1  -  2 » » Кінець

Що таке мистецтво керувати собою.

 
Мета: дати визначення поняття «самооцінка»; з’ясувати, що означає пізнати себе, чому потрібно керувати своїми почуттями й учинками; учити володіти собою.     Детальніше >>

Якими є моральні правила відносин між людиною і природою.

 
Мета: навчити учнів висловлювати свої думки про людину як частину природи, наводити приклади ставлення людини до навколишнього середовища й оцінювати їх із позицій моралі; учити дітей ставитися до природи України як до національного багатства народу.     Детальніше >>

Чому ми прагнемо віри.

 
Мета: навчити учнів розрізняти поняття «духовність» і «релігійність»; поговорити про історію виникнення релігії; про те, що означає «вірити»; виховувати толерантне ставлення й повагу до релігійних почуттів.     Детальніше >>

Як розуміють справедливість у сучасному демократичному суспільстві.

 
Мета: познайомити учнів із поняттями «суспільна справедливість»; «соціальна різноманітність»; поговорити про те, чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві.     Детальніше >>

Як відрізнити моральний ідеал від кумира.

 
Мета: сформувати в учнів поняття «ідеал», «кумир», «ідол»; обґрунтувати важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу; розвивати потребу в самовдосконаленні, з’ясувати, чому людині властиве прагнення до ідеалу; виховувати розумне ставлення до ідеалу; поговорити про те, хто такі «фанати».     Детальніше >>

У чому виявляється милосердя.

 
Мета: дати визначення понять «милосердя», «альтруїст», «егоїст»; навчитися наводити приклади милосердя у вчинках; навчити дітей аналізувати свої вчинки, розрізняти в них вияв егоїзму.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Спілкуймося з відкритими серцями».

 
Мета:перевірити рівень знань учнів із теми.     Детальніше >>

Якою є мораль демократичного громадянського суспільства.

 
Мета: дати визначення ключових понять уроку; з’ясувати, чому людина є найвищою цінністю демократичного суспільства, чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.     Детальніше >>

Якими мають бути відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі.

 
Мета: познайомити дітей із ключовими поняттями уроку; поговорити про те, у чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві; як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні; як виявляти повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.     Детальніше >>

Навіщо вивчати етику

 
Мета: відновити знання, здобуті учнями в 5 класі, пригадати, що таке етика, мораль, етикет, звичай, традиція; підвести учнів до висновку про необхідність вивчення етики, познайомити дітей з історією виникнення моралі; поговорити про те, що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.     Детальніше >>

У чому цінність життя

 
виділити головне значення духовних потреб і їх перевагу над матеріальними; виховувати в дітей прагнення до самовдосконалення.     Детальніше >>

У чому цінність життя

 
Мета: формувати усвідомлене розуміння ключових понять теми; виховувати бережливе ставлення до свого життя і життя інших людей; на прикладах із літератури, музичного мистецтва з’ясувати, що означає «любити життя»; у чому виявляється сила духу людини.     Детальніше >>

Чому моральні цінності визначають як життєві орієнтири.

 
Мета: пояснити, що таке моральні (етичні) цінності; визначити, що таке обов’язки, аналізувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків; визначити поняття «моральний обов’язок», з’ясувати, що означає бути дорослим і самостійним.     Детальніше >>

У чому сила любові.

 
Мета: навчити учнів висловлювати свої думки про любов як про високе почуття, розвивати вміння наводити приклади різних виявів любові; формувати звички відповідального, щирого ставлення до любові, виховувати почуття любові до Батьківщини, до батьків, до людей узагалі.     Детальніше >>

Що означає бути справедливим.

 
Мета: сформувати уявлення про справедливість; навчити оцінювати події в навколишньому світі та власному житті з позицій справедливості; формувати вміння висловлювати свою думку про важливість дотримання принципу справедливості в повсякденному житті, у взаєминах із людьми; розвивати почуття справедливості, уміння протистояти несприятливим умовам; виховувати справедливе ставлення до людей, що нас оточують.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Прагнімо вершин добра».

 
Мета: узагальнити знання учнів із теми «Прагнімо вершин добра», повторити поняття й терміни, зробити висновки, підготуватися до ТО.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Прагнімо вершин добра».

 
Мета: перевірити рівень знань учнів.     Детальніше >>

Як пов’язані довкілля і здоров’я людини.

 
Мета: з’ясувати, як пов’язані здоров’я й навколишнє середовище; поговорити про те, що означає бути здоровим і що потрібно робити для цього; які звички є шкідливими; навчити дітей пояснювати взаємозв’язок фізичного і духовного здоров’я людей, формувати здоровий спосіб життя, виховувати екологію душі; познайомити учнів із музикотерапією.     Детальніше >>

Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини.

 
Мета: визначити, що таке емоції, почуття; у чому сила моральних почуттів; вчитися культури почуттів     Детальніше >>

Як стати розвиненою людиною.

 
Мета: з’ясувати, яку людину вважають розвиненою, які заняття розвивають людину, обговорити, як можна зробити своє дозвілля змістовним та цікавим.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець