Всьго матеріалів Етика : 34


« « 1  -  2 » » Кінець

Як розуміють справедливість у сучасному демократичному суспільстві.

 
Мета: познайомити учнів із поняттями «суспільна справедливість»; «соціальна різноманітність»; поговорити про те, чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві.     Детальніше >>

Чому ми прагнемо віри.

 
Мета: навчити учнів розрізняти поняття «духовність» і «релігійність»; поговорити про історію виникнення релігії; про те, що означає «вірити»; виховувати толерантне ставлення й повагу до релігійних почуттів.     Детальніше >>

Що таке мистецтво керувати собою.

 
Мета: дати визначення поняття «самооцінка»; з’ясувати, що означає пізнати себе, чому потрібно керувати своїми почуттями й учинками; учити володіти собою.     Детальніше >>

Чому в кожної людини своя дорога до храму.

 
Мета: познайомити учнів із моральними основами світових релігій, поняттям «конфесії», із тим, як бути толерантним до представників інших конфесій; визначити з учнями правила поведінки в храмі.     Детальніше >>

Як відрізнити моральний ідеал від кумира.

 
Мета: сформувати в учнів поняття «ідеал», «кумир», «ідол»; обґрунтувати важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу; розвивати потребу в самовдосконаленні, з’ясувати, чому людині властиве прагнення до ідеалу; виховувати розумне ставлення до ідеалу; поговорити про те, хто такі «фанати».     Детальніше >>

У чому виявляється милосердя.

 
Мета: дати визначення понять «милосердя», «альтруїст», «егоїст»; навчитися наводити приклади милосердя у вчинках; навчити дітей аналізувати свої вчинки, розрізняти в них вияв егоїзму.     Детальніше >>

Якою є мораль демократичного громадянського суспільства.

 
Мета: дати визначення ключових понять уроку; з’ясувати, чому людина є найвищою цінністю демократичного суспільства, чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.     Детальніше >>

Як обираємо власний життєвий шлях

 
Мета: дати визначення ключових понять уроку; виявити зв’язок між свободою людини та її моральністю; з’ясувати, що означає самореалізуватися.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Прагнімо вершин добра».

 
Мета: перевірити рівень знань учнів.     Детальніше >>

Що означає бути моральною людиною

 
Мета: повторити поняття «моральні цінності», «загальнолюдські цінності»; втілення моральних цінностей у мові, фольклорі, літературі, мистецтві, звичаях і традиціях; законах.     Детальніше >>

Якими мають бути відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі.

 
Мета: познайомити дітей із ключовими поняттями уроку; поговорити про те, у чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві; як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні; як виявляти повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Прагнімо вершин добра».

 
Мета: узагальнити знання учнів із теми «Прагнімо вершин добра», повторити поняття й терміни, зробити висновки, підготуватися до ТО.     Детальніше >>

Якими є моральні правила відносин між людиною і природою.

 
Мета: навчити учнів висловлювати свої думки про людину як частину природи, наводити приклади ставлення людини до навколишнього середовища й оцінювати їх із позицій моралі; учити дітей ставитися до природи України як до національного багатства народу.     Детальніше >>

Як стати розвиненою людиною.

 
Мета: з’ясувати, яку людину вважають розвиненою, які заняття розвивають людину, обговорити, як можна зробити своє дозвілля змістовним та цікавим.     Детальніше >>

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Бережімо світ — довкола і в собі».

 
Мета: узагальнити знання учнів із теми, визначити поняття «дозвілля», «хобі»; зробити висновки з теми.     Детальніше >>

Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві.

 
Мета: визначити ключові поняття уроку; з’ясувати, як співвідносяться мораль і право; як закон регулює життя громадян у демократичному суспільстві; що означає рівність перед законом.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Будьмо громадянами».

 
Мета: перевірити рівень знань учнів.     Детальніше >>

Навіщо вивчати етику

 
Мета: відновити знання, здобуті учнями в 5 класі, пригадати, що таке етика, мораль, етикет, звичай, традиція; підвести учнів до висновку про необхідність вивчення етики, познайомити дітей з історією виникнення моралі; поговорити про те, що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.     Детальніше >>

У чому цінність життя

 
виділити головне значення духовних потреб і їх перевагу над матеріальними; виховувати в дітей прагнення до самовдосконалення.     Детальніше >>

У чому цінність життя

 
Мета: формувати усвідомлене розуміння ключових понять теми; виховувати бережливе ставлення до свого життя і життя інших людей; на прикладах із літератури, музичного мистецтва з’ясувати, що означає «любити життя»; у чому виявляється сила духу людини.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець