Всьго матеріалів Інформатика : 93


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

 
Мета: · ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл» та основними об’єктами Windows; навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості; дати уявлення про контекстне меню об’єктів; навчити учнів розрізняти ярлики та позначки; · розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять; · виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів.     Детальніше >>

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних

 
Мета: · увести поняття про бази даних, системи управління базами даних, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості СУБД; · навчити створювати, відкривати та переглядати дані в БД; · познайомити учнів з інтерфейсом СУБД; · розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації; · виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Текст. Тема, заголовок, будова тексту. Абзац. «Word Pad»

 
Мета: 1. Удосконалювати вміння обробляти текст та встановлювати абзац. 2. Розвивати пам’ять та пізнавальну цікавість. 3. Удосконалювати навички і вміння працювати з програмою «Word Pad». 4. Виховувати дбайливе ставлення до устаткування кабінету.     Детальніше >>

Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

 
Мета: · ввести поняття про електронні таблиці, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості ЕТ; · навчити створювати, відкривати та переглядати дані в ЕТ; · познайомити учнів з інтерфейсом EXCEL; · розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації; · виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Робота у середовищі табличного процесора. Аналіз даних у середовищі табличного процесора

 
Мета: · сформувати навички використання вивченого навчального матеріалу, засобів ЕТ як допомогу при вивченні інших предметів, зокрема економіки, психології; · розвивати вміння колективної праці на загальний результат; · виховувати риси сучасної комунікабельної людини. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.     Детальніше >>

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

 
Мета: · знайомство з поняттями «система штучного інтелекту», «інформаційно-пошукова система», «експертна система», їх особливостями; · розвиток уявлень учнів про можливості сучасної обчислювальної техніки, досягнення науково-технічного прогресу; · виховувати особистість, здатну навчатись та самостійно здобувати інформацію, аналізувати її. Тип уроку: комбінований, урок-конференція.     Детальніше >>

Пам'ять комп'ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувані, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процес

 
Мета: · ознайомити учнів із зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями ПК та принципами їх роботи. Вивчити види дисків та їх характеристики; · закріпити навички роботи учнів з клавіатурою ПК; перевірити та оцінити уміння учнів працювати з клавіатурою, швидкість та ефективність набирання символів; · розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з клавіатурою, логічне мислення, пам’ять; · виховувати уміння проводити об’єктивну самооцінку, самостійність та відповідальність.     Детальніше >>

Огляд сучасної комп'ютерної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів

 
Мета: · систематизувати та узагальнити знання учнів щодо архітектури сучасних ПК; поширити знання учнів, ознайомивши з класифікацією та топологією комп’ютерних мереж; · розвивати пам’ять, практичні уміння роботи з клавіатурою і мишею, логічне мислення, аналітичні здібності учнів, уміння проводити аналогії та порівняльний аналіз; · виховувати почуття поваги до вчених України та всього світу.     Детальніше >>

Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа

 
Мета: · навчити встановлювати параметри сторінки, використовувати нумерацію сторінок, колонтитули та зноски; · формувати та розвивати основні практичні вміння та навички роботи з різноманітними шрифтами; · виховувати культуру оформлення текстових документів.     Детальніше >>

Способи збереження інформації. Програма «Магазин»

 
Мета. 1. Формувати вміння розгадувати інформацію. 2. Дати уявлення про способи збереження інформації. 3. Розвивати пам'ять та пізнавальну цікавість. 4. Закріплення навичок роботи з комп’ютером. 5. Розвиток логічного мислення, просторової уяви. 6. Виховання культури мовлення, інтерес до інформатики.     Детальніше >>

Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами

 
Мета: · ознайомити учнів з основними об’єктами робочого столу та методами роботи з ними в операційній системі Windows (виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення); · навчити учнів розрізняти різні типи вікон; · розвивати та вдосконалювати практичні навички учнів роботи з об’єктами за допомогою контекстного меню; · виховувати культуру роботи учнів за комп’ютером. Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань та вмінь.     Детальніше >>

Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи

 
Мета: · навчити учнів використовувати головне меню ос для запуску програм та налаштування комп’ютерної системи; · розвивати навички застосування теоретичних знань щодо використання елементів управління діалогового вікна на практиці; · виховувати сучасну людину, яка володіє інформаційною компетентністю.     Детальніше >>

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

 
Мета: · систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Операційна система»; · розвивати навички групової роботи, вміння слухати товариша; · виховання особистості, яка володіє комунікативною компетентністю, вміє працювати у команді на загальний результат.     Детальніше >>

Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Операційна система».     Детальніше >>

Форматування диска. Діагностика диска

 
Мета: · охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики; ввести поняття форматування, діагностики та дефрагментації дисків; ознайомити учнів з правилами записування та зчитування інформації з дисків, із способами відновлення інформації на дисках; навчити проводити необхідне обслуговування дисків; · розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою; цікавість до предмета, бажання вчитися; розвивати логічне мислення, пам’ять; · виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.     Детальніше >>

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики

 
Мета: · сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп’ютері; · розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити; удосконалювати практичні навички учнів у роботі на ПК; · здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні, використовуючи комп’ютер; · підвищувати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Навчальні програми для підтримки навчання математики

 
Мета: · ознайомити учнів та навчити застосовувати різні види програмного забезпечення для підтримки вивчення математики; · розвивати практичні навички використання можливостей графічного супроводу навчального програмного забезпечення для розв’язання задач; · за допомогою комп’ютера розвивати образне мислення, просторову уяву; · поглиблення міжпредметних зв’язків, виховання людини, яка здатна до інтеграції окремих предметів, їх взаємодії під час розв’язання навчальних завдань.     Детальніше >>

Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп'ютерні енциклопедії

 
Мета: · формування мотивації учнів до вивчення англійської мови через застосування комп’ютерних технологій; · розширення знань учнів про комп’ютерні програми; · закріплення матеріалу з теми «Пристрій комп’ютера». Інтегрування знань з інформатики та англійської мови; · розвивати практичні навички роботи з електронним словником; · показати учням практичне застосування комп’ютера для вивчення навчальних предметів на прикладі географії; · виховання всебічно розвинутої сучасної людини.     Детальніше >>

Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»

 
Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями «команди», «виконавці». 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання. Програма «Навантажувач».     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець