Всьго матеріалів Інформатика : 93


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець

Пам’ять і процесор. Клавіатурний тренажер. (Гра «Кіт – риболов»)

 
Мета. 1. Ознайомити учнів ще з одним пристроєм у комп’ютері-процесором. 2. Вправлятися в друкуванні на клавіатурі, використовуючи всі пальці рук. 3. Навчатись зберігати інформацію в програмі Word Pad. 4. Розвивати пам’ять, уяву, мислення.     Детальніше >>

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

 
Мета: · ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл» та основними об’єктами Windows; навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості; дати уявлення про контекстне меню об’єктів; навчити учнів розрізняти ярлики та позначки; · розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять; · виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів.     Детальніше >>

Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Операційна система».     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Електронні таблиці»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Електронні таблиці». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних

 
Мета: · увести поняття основних елементів бази даних, особливості реляційних баз даних; · навчити учнів аналізувати інформацію для правильного визначення типу поля у відповідності до значень запису бази даних; · розвивати в учнів практичні навички створення та редагування структури бази даних; · виховувати інформаційну культуру. Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.     Детальніше >>

Практична робота 2. Різні способи введення та редагування даних

 
Мета: · навчити учнів створювати таблиці, які містяться у базі даних, за допомогою різних способів: режиму таблиць, конструктора таблиць, майстра таблиць та імпорту таблиць; · розвивати практичні вміння учнів щодо вибору оптимального способу створення таблиць, навички редагування інформації в базах даних; · виховувати сучасну людину, яка повинна вміло опрацьовувати різні види інформації. Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.     Детальніше >>

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

 
Мета: · знайомство з поняттями «система штучного інтелекту», «інформаційно-пошукова система», «експертна система», їх особливостями; · розвиток уявлень учнів про можливості сучасної обчислювальної техніки, досягнення науково-технічного прогресу; · виховувати особистість, здатну навчатись та самостійно здобувати інформацію, аналізувати її. Тип уроку: комбінований, урок-конференція.     Детальніше >>

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Види модемів та їх функції

 
Мета: · ознайомити учнів із основними пристроями введення та виведення інформації, пояснити основні їх типи та відмінності; · розвивати вміння й навички роботи з клавіатурою та основними групами клавіш; · виховувати культуру користування ПК.     Детальніше >>

Текстовий редактор

 
Мета: 1. Ознайомити учнів з можливостями програми «Текстовий редактор». 2. Вчити користуватися програмою Word Pad, вводити та зберігати інформацію. 3. Розвивати уяву, логічне мислення, пам’ять. 4. Виховувати любов і бережне ставлення до природи. Обладнання: програма Word Pad, картки з текстами     Детальніше >>

Текст. Тема, заголовок, будова тексту. Абзац. «Word Pad»

 
Мета: 1. Удосконалювати вміння обробляти текст та встановлювати абзац. 2. Розвивати пам’ять та пізнавальну цікавість. 3. Удосконалювати навички і вміння працювати з програмою «Word Pad». 4. Виховувати дбайливе ставлення до устаткування кабінету.     Детальніше >>

Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами

 
Мета: · ознайомити учнів з основними об’єктами робочого столу та методами роботи з ними в операційній системі Windows (виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення); · навчити учнів розрізняти різні типи вікон; · розвивати та вдосконалювати практичні навички учнів роботи з об’єктами за допомогою контекстного меню; · виховувати культуру роботи учнів за комп’ютером. Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань та вмінь.     Детальніше >>

Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація комп'ютерних вірусів. Принципи «зараження» комп'ютерним вірусом диска і пам'яті комп'ютера

 
Мета: · увести поняття комп’ютерного вірусу; ознайомити учнів з видами та типами вірусів, шляхами зараження ПК вірусами та основними методиками боротьби з вірусами; · розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою; · розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; · виховувати уміння самостійно приймати рішення та нести за нього відповідальність.     Детальніше >>

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів

 
Мета: · увести поняття «архівування інформації»; ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними програмами-архіваторами; навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRar; · закріпити навички роботи учнів по створенню та роботі з архівами з програмами-архіваторами в ОС Windows на практиці: · розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею, логічне мислення, пам’ять; · проводити попередню професійну орієнтацію старшокласників     Детальніше >>

Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»

 
Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями «команди», «виконавці». 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання. Програма «Навантажувач».     Детальніше >>

Практична робота 1. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації)

 
Мета: · навчити учнів загальному оформленню презентації; · розвивати вміння та навички редагувати слайди за допомогою додання та зміни тексту, розміщення на слайдах графічних зображень, вставки об’єктів мультімедіа, створення анімації; · виховувати особистість, яка здатна поєднувати знання з різних галузей для успішного розв’язання задач. Тип уроку: урок формування і вдосконалення практичних вмінь та навичок.     Детальніше >>

Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

 
Мета: · формувати навики створення у ЕТ баз даних за допомогою форм та вмінь застосовувати засоби їх обробки; · розвивати вміння аналізувати інформацію та використовувати для розв’язання поставленої задачі; · виховувати людину, яка має науковий світогляд. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Основні об'єкти бази даних. Робота з таблицями. Зв'язки між таблицями. Робота з файлами

 
Мета: · ввести поняття основних об’єктів баз даних; · навчити учнів складати зв’язки між таблицями; · розвивати в учнів інформаційну компетентність, вміння працювати у групі однокласників; · виховувати культуру почуттів та емоцій. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

 
Мета: · оволодіння методами пошуку інформації в базі даних, вивчення засобів упорядкування даних; · розвивати в учнів упевненість у собі, у своїх можливостях під час застосування набутих знань на практиці; · виховання особистості національно самосвідомої, яка знає та поважає культуру і традиції своєї Вітчизни. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Інформатика - наука XX століття. Поняття «інформація» і «повідомлення». Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацюванн

 
Мета: · надати учням уявлення про предмет, який вивчає інформатика; · увести поняття «інформація», врахувавши різні його значення; · розвивати вміння слухати, узагальнювати отримані знання, проецируючи їх на практичний зміст; · виховувати людину з науковим світоглядом.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець