Всьго матеріалів Інформатика : 93


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець

Виконавці. Програма «Садівник»

 
Мета: 1. Познайомити з поняттям « виконавці», програмою «Садівник». 2. Розвивати алгоритмічне мислення, вміння аналізувати і робити висновки. 3. Виховувати бережливе ставлення до природи.     Детальніше >>

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики

 
Мета: · сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп’ютері; · розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити; удосконалювати практичні навички учнів у роботі на ПК; · здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні, використовуючи комп’ютер; · підвищувати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Текстовий редактор

 
Мета: 1. Ознайомити учнів з можливостями програми «Текстовий редактор». 2. Вчити користуватися програмою Word Pad, вводити та зберігати інформацію. 3. Розвивати уяву, логічне мислення, пам’ять. 4. Виховувати любов і бережне ставлення до природи. Обладнання: програма Word Pad, картки з текстами     Детальніше >>

Кроки алгоритму

 
Мета: 1. Вдосконалювати вміння користуватися алгоритмом. 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання: програма «Садівник»     Детальніше >>

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

 
Мета: · ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл» та основними об’єктами Windows; навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості; дати уявлення про контекстне меню об’єктів; навчити учнів розрізняти ярлики та позначки; · розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять; · виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів.     Детальніше >>

Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації

 
Мета: · систематизувати та узагальнити знання учнів з теми; · розвивати вміння застосовувати набуті знання, які базуються на міжпредметних зв’язках, на практиці; · виховувати повагу до однокласників, уміння слухати та вчитись у товаришів. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.     Детальніше >>

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

 
Мета: · оволодіння методами пошуку інформації в базі даних, вивчення засобів упорядкування даних; · розвивати в учнів упевненість у собі, у своїх можливостях під час застосування набутих знань на практиці; · виховання особистості національно самосвідомої, яка знає та поважає культуру і традиції своєї Вітчизни. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту

 
Мета: · навчити учнів працювати із вбудованими об’єктами у середовищі текстового процесора; · розвивати практичні вміння та навички щодо уведення математичних формул, побудови діаграм, створення структурних схем під час роботи у текстовому процесорі; · виховувати культуру міжпредметних зв’язків;     Детальніше >>

Контрольна робота 3 з теми «Текстовий редактор»

 
Мета: перевірка знань, умінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних».     Детальніше >>

Як підготувати комп'ютер до роботи. Калькулятор. Програма «Математичний космодром»

 
Мета. 1. Закріплення знань про правила безпечної роботи з комп'ютером в інформативному класі. 2. Познайомити із способом підготовки комп'ютера до роботи. 3. Ознайомити з можливостями та правилами роботи з програмою «Калькулятор». 4. Ознайомити з програмою «Математичний космодром» і сформувати навички роботи з нею. 5. Розвивати обчислювальні навички та логічне мислення. 6. Виховувати комп'ютерну грамотність у дітей. Тип уроку. Урок пояснення нових знань.     Детальніше >>

Кодування інформації. Програма «Курчата»

 
Мета. 1. Ознайомити з різними способами кодування інформації. 2. Формувати уміння розгадувати інформацію, подану в шарадах, ребусах. 3. Виховувати інформаційну культуру молодших школярів.     Детальніше >>

Контрольна робота 1 за темами 1, 2 «Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система»

 
Мета: перевірка знань, умінь та навичок учнів з теми.     Детальніше >>

Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами

 
Мета: · ознайомити учнів з основними об’єктами робочого столу та методами роботи з ними в операційній системі Windows (виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення); · навчити учнів розрізняти різні типи вікон; · розвивати та вдосконалювати практичні навички учнів роботи з об’єктами за допомогою контекстного меню; · виховувати культуру роботи учнів за комп’ютером. Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань та вмінь.     Детальніше >>

Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Операційна система».     Детальніше >>

Форматування диска. Діагностика диска

 
Мета: · охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики; ввести поняття форматування, діагностики та дефрагментації дисків; ознайомити учнів з правилами записування та зчитування інформації з дисків, із способами відновлення інформації на дисках; навчити проводити необхідне обслуговування дисків; · розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою; цікавість до предмета, бажання вчитися; розвивати логічне мислення, пам’ять; · виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.     Детальніше >>

Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп'ютерні енциклопедії

 
Мета: · формування мотивації учнів до вивчення англійської мови через застосування комп’ютерних технологій; · розширення знань учнів про комп’ютерні програми; · закріплення матеріалу з теми «Пристрій комп’ютера». Інтегрування знань з інформатики та англійської мови; · розвивати практичні навички роботи з електронним словником; · показати учням практичне застосування комп’ютера для вивчення навчальних предметів на прикладі географії; · виховання всебічно розвинутої сучасної людини.     Детальніше >>

Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»

 
Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями «команди», «виконавці». 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання. Програма «Навантажувач».     Детальніше >>

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення

 
Мета: · навчити учнів користуватись системою опрацювання графічної інформації, ознайомити з різними типами графічних файлів; · розвивати вміння розрізняти поняття векторна та растрова графіка; · виховувати бажання користуватись додатковою літературою. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Практична робота 2. Різні способи введення та редагування даних

 
Мета: · навчити учнів створювати таблиці, які містяться у базі даних, за допомогою різних способів: режиму таблиць, конструктора таблиць, майстра таблиць та імпорту таблиць; · розвивати практичні вміння учнів щодо вибору оптимального способу створення таблиць, навички редагування інформації в базах даних; · виховувати сучасну людину, яка повинна вміло опрацьовувати різні види інформації. Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець