Всьго матеріалів Інформатика : 93


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних

 
Мета: · увести поняття про бази даних, системи управління базами даних, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості СУБД; · навчити створювати, відкривати та переглядати дані в БД; · познайомити учнів з інтерфейсом СУБД; · розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації; · виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Виконавці. Програма «Садівник»

 
Мета: 1. Познайомити з поняттям « виконавці», програмою «Садівник». 2. Розвивати алгоритмічне мислення, вміння аналізувати і робити висновки. 3. Виховувати бережливе ставлення до природи.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Операційна система».     Детальніше >>

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики

 
Мета: · сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп’ютері; · розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити; удосконалювати практичні навички учнів у роботі на ПК; · здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні, використовуючи комп’ютер; · підвищувати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»

 
Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями «команди», «виконавці». 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання. Програма «Навантажувач».     Детальніше >>

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення

 
Мета: · навчити учнів користуватись системою опрацювання графічної інформації, ознайомити з різними типами графічних файлів; · розвивати вміння розрізняти поняття векторна та растрова графіка; · виховувати бажання користуватись додатковою літературою. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Підготовка комп'ютера до роботи. Прави

 
Мета: · ознайомити учнів із структурою інформаційної системи, її основними пристроями та їх призначенням; · пояснити взаємодію апаратної та програмної складових; · розвивати увагу та пам’ять, логічне мислення, мовленнєву компетентність, вміння використовувати технічну лексику; · виховувати цікавість, допитливість, орієнтувати у виборі майбутньої професії.     Детальніше >>

Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп'ютера. Уведення тексту з клавіатури

 
Мета: · навчити учнів уводити текст з клавіатури у середовищі ТП згідно з існуючими правилами уведення тексту, вставляти у документ спеціальні символи, зберігати файл; · розвивати швидкість уведення тексту з клавіатури, інтерес до інформатики; · виховувати культуру користувача ПК.     Детальніше >>

Узагальнюючий урок за темою «Текстовий редактор»

 
Мета: систематизувати і узагальнити знання за даною темою.     Детальніше >>

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки у комп’ютерному класі. Програма «Розверни серветку»

 
Мета. 1. Закріпити знання правил техніки безпеки при роботі з комп’ютером та правил поведінки в комп’ютерному класі, формувати потребу в розумовій роботі, інтелектуальній та творчій активності. 2. Розвивати просторову уяву, логічне мислення, уміння аналізувати послідовність, увагу, спостережливість. 3. Виховувати культуру поведінки в комп’ютерному класі, культуру мовлення, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки, інтерес до вивчення предмета.     Детальніше >>

Способи збереження інформації. Програма «Магазин»

 
Мета. 1. Формувати вміння розгадувати інформацію. 2. Дати уявлення про способи збереження інформації. 3. Розвивати пам'ять та пізнавальну цікавість. 4. Закріплення навичок роботи з комп’ютером. 5. Розвиток логічного мислення, просторової уяви. 6. Виховання культури мовлення, інтерес до інформатики.     Детальніше >>

Пам’ять і процесор. Клавіатурний тренажер. (Гра «Кіт – риболов»)

 
Мета. 1. Ознайомити учнів ще з одним пристроєм у комп’ютері-процесором. 2. Вправлятися в друкуванні на клавіатурі, використовуючи всі пальці рук. 3. Навчатись зберігати інформацію в програмі Word Pad. 4. Розвивати пам’ять, уяву, мислення.     Детальніше >>

Текст. Тема, заголовок, будова тексту. Абзац. «Word Pad»

 
Мета: 1. Удосконалювати вміння обробляти текст та встановлювати абзац. 2. Розвивати пам’ять та пізнавальну цікавість. 3. Удосконалювати навички і вміння працювати з програмою «Word Pad». 4. Виховувати дбайливе ставлення до устаткування кабінету.     Детальніше >>

Поняття файл. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу.

 
Зарезервовані імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера     Детальніше >>

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

 
Мета: · ознайомити учнів з функціями та складом ОС, класифікацією операційних систем, особливостями ОС Windows; · навчити учнів завантажувати та завершувати роботу з ОС; · удосконалювати навички та вміння виділяти головне під час роботи з підручником; · виховувати людину, здатну навчатись упродовж життя, використовуючи різноманітні носії інформації. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

 
Мета: · ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл» та основними об’єктами Windows; навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості; дати уявлення про контекстне меню об’єктів; навчити учнів розрізняти ярлики та позначки; · розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять; · виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів.     Детальніше >>

Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами

 
Мета: · ознайомити учнів з основними об’єктами робочого столу та методами роботи з ними в операційній системі Windows (виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення); · навчити учнів розрізняти різні типи вікон; · розвивати та вдосконалювати практичні навички учнів роботи з об’єктами за допомогою контекстного меню; · виховувати культуру роботи учнів за комп’ютером. Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань та вмінь.     Детальніше >>

Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи

 
Мета: · навчити учнів використовувати головне меню ос для запуску програм та налаштування комп’ютерної системи; · розвивати навички застосування теоретичних знань щодо використання елементів управління діалогового вікна на практиці; · виховувати сучасну людину, яка володіє інформаційною компетентністю.     Детальніше >>

Практична робота 2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками

 
Мета: · ознайомити учнів з основними вказівками операційної системи для роботи з об’єктами; · навчити учнів створювати, копіювати, переносити, вилучати, перейменовувати файли та папки; · розвивати практичні навички самостійно працювати з об’єктами ОС та вміння створювати алгоритм дій з виконання поставленої задачі; · виховувати трудову компетентність учнів, здатність організовувати та проводити виконання різних видів діяльності.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець