Всьго матеріалів Історія України : 37


« « 1  -  2 » » Кінець

Здобуття Україною незалежності

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій періоду боротьби за незалежність України; характеризувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію в України в 1990—1991 рр.; описувати основні події, пов’язані з боротьбою за незалежність України; називати причини, наслідки і значення проголошення незалежності Україною. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Україна в період повоєнної відбудови

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду, пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР, зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку; визначати умови та особливості відбудовчих процесів в Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з відбудовчими процесами. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Основні тенденції розвитку економіки України в другій половині 90-х — на початку 2000-х рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо оцінки процесу розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави і давати їм власну оцінку; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку; висловлювати й аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Екологічні проблеми початку ХХІ ст. (інтегрований урок з історії України, географії, біології, екології)

 
Очікувані результати Після цього уроку усні зможуть: характеризувати стан навколишнього середовища; визначати суть проблеми охорони довкілля в Україні; називати глобальні екологічні небезпеки в Україні та пропонувати шляхи їх подолання; розвинути навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Радянізація західних областей України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду; пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: розповідати про життя населення західних областей, опір радянській владі; порівнювати першу та другу хвилі радянізації західних областей; характеризувати протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України; зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Соціально-економічне становище в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: аналізувати явища суспільного життя, визначати причини та наслідки реформ; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-х рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: пояснювати основні тенденції соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.; на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80 х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з кризовими процесами у суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні; висловлювати й аргументувати власну точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: показувати на карті основні місця і території, пов’язані з сучасним розвитком освіти, науки та мистецтва; визначати і характеризувати основні чинники, стан, проблеми та особливості розвитку культурних процесів даного періоду; порівнювати становище культурної сфери за радянських часів та в незалежній Україні. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм особисту оцінку; визначати та характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; описувати зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначати їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя; визначати особисту позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливості політичного та економічного життя; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.; висловлювати та аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України; визначати основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду; описувати здобутки України щодо інтеграції у європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

Розробка бінарного уроку з історії України На тему «Культура України в роки Другої світової війни.»

 
Виконала: вчитель історії Соколівського НВК ім. О. Яроша Обозна М.Г.     Детальніше >>

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначати власну позицію; показувати на карті напрямки наступу німецьких військ та місця основних бойових дій літа–осені 1941 р. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Початок Великої Вітчизняної війни

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та основні етапи подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; показувати на карті місця основних воєнних подій; на основі різних джерел інформації описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору щодо оцінок начального етапу Великої Вітчизняної війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Рух Опору в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: спираючись на карту та інші джерела інформації, показувати на карті території, де відбувались події Другої світової та Великої Вітчизняної війн і розгортався Рух Опору; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; характеризувати та порівнювати діяльність національного та партизанського антифашистських рухів, давати їм власну оцінку; порівнювати різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, давати їм власну оцінку; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовнісь подій Другої світової війни та періоду відбудови України; сприраючись на карти та інші джерела інформації, характеризувати події війни, показувати місця бойових дій та об’єкти відбудови; давати оцінку діяльності політичних діячів. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.; описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм особисту оцінку; визначати сутність і значення дисидентського руху; описувати повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процессами лібералізації суспільства; аналізувати явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ; характеризувати основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство; визначати зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: визначати сутність і значення дисидентського руху, особливості його зародження в Україні, порівнювати вимоги дисидентів з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу; характеризувати основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство; встановлювати зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Основні цілі уроку Після цього уроку учні зможуть: узагальнювати та систематизувати матеріал теми; пояснювати на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.; характеризувати внутрішньополітичне та соціально- економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України; характеризувати дисидентський рух в Україні доби лібералізації суспільства; аналізувати різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні; пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80 х — на початку 90-х рр. XX ст.; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр.; визначати та характеризувати причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументувати власну позицію; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

Релігійне життя в Україні в умовах незалежності

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: називати основні події релігійного життя в Україні в період незалежності; визначати основні чинники та особливості релігійного життя сучасної України; розвинути вміння висловлювати свою точку зору та аргументувати її; визначати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси релігійного життя в незалежній Україні. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Вступний урок до курсу «Історія України» 11 клас

 
Очікувані результати Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець