Всьго матеріалів Історія України : 37


« « 1  -  2 » » Кінець

Україна в період повоєнної відбудови

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду, пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР, зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку; визначати умови та особливості відбудовчих процесів в Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з відбудовчими процесами. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначати власну позицію; показувати на карті напрямки наступу німецьких військ та місця основних бойових дій літа–осені 1941 р. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Культурне життя в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: характеризувати досягнення української культури у післявоєнний період; давати характеристику діяльності провідних діячів культури; розвинути навички дослідницької роботи, навички роботи з джерелами інформації, проектної діяльності, вміння робити мультимедійні презентації; визначати зв’язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Початок Великої Вітчизняної війни

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та основні етапи подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; показувати на карті місця основних воєнних подій; на основі різних джерел інформації описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору щодо оцінок начального етапу Великої Вітчизняної війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Радянізація західних областей України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду; пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: розповідати про життя населення західних областей, опір радянській владі; порівнювати першу та другу хвилі радянізації західних областей; характеризувати протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України; зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовнісь подій Другої світової війни та періоду відбудови України; сприраючись на карти та інші джерела інформації, характеризувати події війни, показувати місця бойових дій та об’єкти відбудови; давати оцінку діяльності політичних діячів. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.     Детальніше >>

Екологічні проблеми початку ХХІ ст. (інтегрований урок з історії України, географії, біології, екології)

 
Очікувані результати Після цього уроку усні зможуть: характеризувати стан навколишнього середовища; визначати суть проблеми охорони довкілля в Україні; називати глобальні екологічні небезпеки в Україні та пропонувати шляхи їх подолання; розвинути навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій, пов’язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції; показувати на карті території України, стосовно яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами; визначати й характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; характеризувати зміни у житті українського суспільства та діяльності держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів; порівнювати різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство і давати їм власну оцінку; описувати здобутки України щодо інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Початок визволення України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у зазначений період; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці, стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну позицію. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: визначати сутність і значення дисидентського руху, особливості його зародження в Україні, порівнювати вимоги дисидентів з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу; характеризувати основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство; встановлювати зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Внутрішньополітичне становище в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та зв’язки між головними подіями періоду «застою» в Україні; на основі різних джерел інформації: характеризувати соціально-економічне становище України у другій половині 60 х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Розвиток культури в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: характеризувати й пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.; визначати власну позицію щодо питання про системну кризу радянського суспільства, зв’язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм особисту оцінку; визначати та характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; описувати зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначати їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя; визначати особисту позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливості політичного та економічного життя; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.; висловлювати та аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України; визначати основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду; описувати здобутки України щодо інтеграції у європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

НАШ КРАЙ ЛУГАНЩИНА В 1945 - НА ПОЧАТКУ 1950 - Х РОКІВ.

 
Мета: на основі місцевого матеріалу охарактеризувати розвиток Луганської області в 1945 - на початку 50 -х років, розкрити роль і значення нашого регіону в житті України, його місце в післявоєнному відновленні народного господарства країни, показати самовідданість, трудовий героїзм населення області; удосконалювати навички порівняння і співставлення історичних подій, процесів, виділяти головні ознаки історичного періоду; розвивати дослідницькі здібності, комунікаційні вміння та навички, вміння презентувати результати своєї роботи; сприяти формуванню особистого погляду на події; виховувати в учнів почуття любові до рідного краю, повагу до трудового подвигу старших поколінь, прагнення вивчати історію краю, примножувати його славні традиції.     Детальніше >>

Розробка бінарного уроку з історії України На тему «Культура України в роки Другої світової війни.»

 
Виконала: вчитель історії Соколівського НВК ім. О. Яроша Обозна М.Г.     Детальніше >>

Вступний урок до курсу «Історія України» 11 клас

 
Очікувані результати Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Окупаційний режим в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати суть окупаційного режиму в Україні; характеризувати життя населення в умовах окупації; на основі різних джерел інформації: порівнювати ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну позицію. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Рух Опору в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: спираючись на карту та інші джерела інформації, показувати на карті території, де відбувались події Другої світової та Великої Вітчизняної війн і розгортався Рух Опору; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; характеризувати та порівнювати діяльність національного та партизанського антифашистських рухів, давати їм власну оцінку; порівнювати різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, давати їм власну оцінку; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Україна на завершальному етапі війни

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій завершального етапу Великої Вітчизняної війни. Спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати події завершального етапу війни; показувати на карті території, де відбувались воєнні події; характеризувати досягнення української культури в роки Другої світової війни; давати характеристику діяльності провідних діячів культури; розвинути навички дослідницької роботи, роботи з джерелами інформації, проектної діяльності, вміння готувати мультимедійні презентації; визначати, який вплив мала культура на перебіг подій війни; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці, стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначає власну позицію; розповідати про ціну перемоги та висловлювати особисту позицію щодо ролі війн у житті людства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Внутрішньополітичне становище в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства; зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм власну оцінку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець