Всьго матеріалів Англійська мова : 119


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець

Перевір себе

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення; · формувати навички вживання ситуативної та тематичної лексики в граматичних структурах Present і Past Simple Active / modal verbs; · практикувати учнів у виконанні комунікативних проблемних завдань засобами іншомовного спілкування; · виховувати естетичні смаки, культуру поведінки за столом, правила мовного етикету.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 1 з теми «Англійська мова в позаурочний час»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з теми; · вдосконалювати навички індивідуальної та групової роботи; · прищеплювати повагу до навчання, дорученої справи, почуття колективізму та відповідальності; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру; · виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 6 з теми «Домашні обов’язки та сімейні традиції»

 
· проконтролювати рівень сформованості граматичних навичок учнів під час виконання письмових тестових завдань; · виховувати позитивне ставлення до навчання, увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя; · розвивати мовну здогадку й логічність граматичного висловлювання.     Детальніше >>

Ігри та улюблені заняття.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчати вживанню конструкцій Can you…?, I like to… . Let’s… .     Детальніше >>

Повторення тем «Привітання. Знайомство», «Алфавіт».

 
Повторити й активізувати мовленнєвий матеріал за темами «Привітання. Знайомство». Повторити літери англійського алфавіту й пригадати, які звуки позначаються цими літерами. Повторити запитання What’s your name?, How old are you?     Детальніше >>

Здоровий спосіб життя. Прислів’я про здоров’я

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення, читання та аудіювання; · ознайомити й навчити вживати граматичні структури з Present Simple Passive Voice в усному та писемному мовленні; · навчити учнів уживати нові фразеологічні одиниці, давати характеристику; · формувати навички непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення за проблемною ситуацією; · розвивати пізнавальний інтерес, аудитивну пам’ять, увагу, спостережливість та кмітливість.     Детальніше >>

Екстремальні види спорту

 
Мета: · формувати лексичні навички з нової теми; · вдосконалювати навички читання, аудіювання та усного мовлення; · навчити учнів уживати нові лексичні одиниці з використанням лексичних зорових опор; · розвивати логічне мислення, спостережливість та аудитивну пам’ять.     Детальніше >>

Домашнє читання, текст «Срібні ковзани»

 
Мета: · формувати навички читання незнайомого тексту з повним охопленням змісту прочитаного й писемного мовлення за темою; · навчити учнів правильного та чіткого виконання вказівок учителя; · вчити логічного висловлювання під час виконання проблемних завдань; · сприяти розвитку логічного й аналітичного мислення, спостережливості, фантазії та уяви.     Детальніше >>

Літній табір відпочинку.

 
Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз». Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.     Детальніше >>

Країни Європи.

 
Ознайомити учнів із назвами країн Європи. Навчити давати відповідь на запитання Are you from Ukraine/England/etc?     Детальніше >>

Контроль оцінювання. Текст “At a Party”

 
Мета: · перевірити навички аудіювання та писемного мовлення; · навчити учнів самостійного виконання завдань тестового характеру, правильного вибору комунікативних завдань; · виховувати позитивне ставлення до навчання; · розвивати мовну здогадку й логічність висловлювання.     Детальніше >>

Здоровий спосіб життя учнів. Лікування в школі та за її межами

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення та читання тексту з повним охопленням змісту прочитаного; · навчити учнів вживання в ММ та ДМ нових ЛО; · практикувати учнів у ММ і ДМ за проблемною ситуацією, вчити логічного і критичного мислення, вміння давати власну оцінку подіям; · сприяти розвитку самостійного мислення, вміння чітко виконувати інструкції вчителя.     Детальніше >>

Жанри кіно

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Історичні відомості про кіно та театри

 
вдосконалювати навички читання та усного мовлення, вживання ЛО у граматичній структурі Present Simple; · розвивати комунікативні здібності учнів; · сприяти розвитку самостійного мислення, вміння робити висновки, узагальнення.     Детальніше >>

Преса про кіно та театр

 
вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з уживанням лексико-граматичних структур Present і Past Simple Active; · формувати навички вживання граматичних структур з модальними дієсловами та визначеннями якостей людини; · виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя; · розвивати спостережливість, мовну здогадку, елементи аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Це корисно знати. Американська сім’я

 
вдосконалювати навички усного мовлення, читання та перекладу з теми; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру; · навчити правильного виконання завдань описово-інструктивного характеру; · виховувати інтерес до вивчення іноземних мов, розвивати вміння аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 7 з теми «Лондон і Київ»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з вивченої теми; · вдосконалювати навички індивідуальної та групової роботи; · прищеплювати повагу до навчання, почуття відповідальності та колективізму; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру.     Детальніше >>

Повторення. Традиційний англійський сніданок

 
Мета: · вдосконалювати навички читання та усного мовлення з теми; · формувати лексичні, граматичні та мовленнєві навички учнів; · виховувати позитивне ставлення до вивчення різних іноземних мов, естетичне ставлення до явищ навколишнього середовища; · сприяти розвитку логічного мислення, спостережливості, уяви,уваги.     Детальніше >>

Контроль навичок читання. Текст “A new flat”

 
Мета: · проконтролювати рівень знань, умінь та навичок учнів читання з вивчених протягом семестру тем; · навчити учнів самостійного виконання тестів, правильного вибору комунікативних завдань, реально оцінювати рівень власних знань; · прищеплювати повагу до вивчення іноземних мов, розвивати елементи логічного й аналітичного мислення під час виконання контрольних тематичних завдань.     Детальніше >>

Будинок, квартира, меблі.

 
М ета: Продовжити вивчати лексику теми. Формувати уміння аудіювання та навчати діалогічного мовлення за темою. Навчати вживанню прийменників near, in front of, next to, on, under. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 40, 41); картки для самостійної роботи (НО1, HO2, HO3), кольорові олівці, клей.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець