Всьго матеріалів Англійська мова : 119


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець

Відпочинок дітей у таборі.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчити давати відповідь на запитання How are you? Відпрацювати конструкції How are you? How is he? How is she? How are they? Do you like… ?     Детальніше >>

Ігри та улюблені заняття.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчати вживанню конструкцій Can you…?, I like to… . Let’s… .     Детальніше >>

Літній табір відпочинку.

 
Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз». Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 1 з теми «Англійська мова в позаурочний час»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з теми; · вдосконалювати навички індивідуальної та групової роботи; · прищеплювати повагу до навчання, дорученої справи, почуття колективізму та відповідальності; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру; · виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.     Детальніше >>

Екстремальні види спорту

 
Мета: · формувати лексичні навички з нової теми; · вдосконалювати навички читання, аудіювання та усного мовлення; · навчити учнів уживати нові лексичні одиниці з використанням лексичних зорових опор; · розвивати логічне мислення, спостережливість та аудитивну пам’ять.     Детальніше >>

Перевір себе. So / neither constructions and Past Simple / Present Perfect Compared

 
вдосконалювати навички аудіювання, читання, усного та писемного мовлення; · формувати навички вживання ситуативних та тематичних лексичних одиниць у граматичних структурах теми; · розвивати елементи критичного та аналітичного мислення.     Детальніше >>

Будинок, квартира, меблі.

 
М ета: Продовжити вивчати лексику теми. Формувати уміння аудіювання та навчати діалогічного мовлення за темою. Навчати вживанню прийменників near, in front of, next to, on, under. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 40, 41); картки для самостійної роботи (НО1, HO2, HO3), кольорові олівці, клей.     Детальніше >>

Шкільні речі. Кольори.

 
Повторити ЛО тем. Активізувати конструкцію Where is the…? й пригадати, як відповідати на це запитання, використову- ючи прийменники on, in, under, near.     Детальніше >>

Жанри кіно

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Технічні засоби кіно та театру

 
проконтролювати рівень набутих навичок з аудіювання та писемного мовлення шляхом виконання проблемних завдань; · формувати навички аудіювання та читання з теми; · розвивати пізнавальний інтерес, увагу, аудитивну пам’ять; · виховувати дисциплінованість, уважність, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.     Детальніше >>

Історичні відомості про кіно та театри

 
вдосконалювати навички читання та усного мовлення, вживання ЛО у граматичній структурі Present Simple; · розвивати комунікативні здібності учнів; · сприяти розвитку самостійного мислення, вміння робити висновки, узагальнення.     Детальніше >>

Захоплення

 
Повторити й активізувати ЛО теми. Навчати писемного мовлення за темою. Відпрацювання конструкції What’s your hobby?     Детальніше >>

Повторення тем «Привітання. Знайомство», «Алфавіт».

 
Повторити й активізувати мовленнєвий матеріал за темами «Привітання. Знайомство». Повторити літери англійського алфавіту й пригадати, які звуки позначаються цими літерами. Повторити запитання What’s your name?, How old are you?     Детальніше >>

Англійська мова — мова міжнародного спілкування

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення та читання; · розвивати навички учнів уживати нові ЛО з теми «Англійська мова в позаурочний час»; · формувати лексичні та граматичні навички учнів; · сприяти розвитку самостійного мислення і спостережливості.     Детальніше >>

Чому потрібно вивчати іноземні мови

 
Мета: · вдосконалювати навички аудіювання, читання, ММ та ДМ; · формувати навички вживання нових ЛО в усному мовленні учнів у граматичних структурах; · навчити учнів самостійного непідготовленого висловлювання з теми з використанням мовленнєвих штампів; · сприяти розвитку самостійного мислення, кмітливості; · виховувати повагу до однокласників, інтерес до вивчення англійської мови.     Детальніше >>

Різноманітні рецепти приготування їжі

 
Мета: · вдосконалювати навички читання та усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; · навчити учнів виконувати трансформаційні завдання; · виховувати вміння працювати в парах, давати суб’єктивну та об’єктивну оцінку явищам навколишнього середовища; · розвивати комунікативні здібності учнів, елементи аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Приготування їжі

 
Мета: · вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; · навчити правильно вживати відповідні граматичні структури; · навчити учнів виконувати завдання з розвитку навичок ММ і ДМ з використанням вивчених лексико-граматичних одиниць; · розвивати спостережливість і естетичне сприйняття навколишнього середовища; · сприяти розвитку самостійного аналітичного мислення, вміння чітко виконувати інструкції та поради вчителя.     Детальніше >>

Будинок, квартира.

 
О знайомити з лексикою теми. Навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою. Відпрацювати конструкцію on the right/left.     Детальніше >>

Іграшки.

 
М ета: О знайомити з лексикою теми. Навчати діалогічного мовлення за темою. Відпрацювати запитання What’s your favourite toy? Have you got a…? О бладнання: Підручник, іграшковий робот, тематичні малюнки (с. 35—36), малюнки (НО1), картки для самостійної     Детальніше >>

Родина.

 
Повторити й активізувати ЛО теми. Навчати учнів розповідати про свою родину. Відпрацювати конструкцію Where is/are…?     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець