Всьго матеріалів Англійська мова : 119


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець

Відпочинок дітей у таборі.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчити давати відповідь на запитання How are you? Відпрацювати конструкції How are you? How is he? How is she? How are they? Do you like… ?     Детальніше >>

Літній табір відпочинку.

 
Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз». Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.     Детальніше >>

Країни Європи.

 
Повторити й активізувати ЛО теми. Навчити давати відповідь на запитання Where are you from? Практикувати учнів у вживанні конструкції Can you spell… ?     Детальніше >>

Літні канікули. Характер людини. Ступені порівняння прикметників

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення та аудіювання; · навчити вживати граматичну структуру to be going to у MM і ДМ учнів, фрази наповнення та мовленнєві штампи; · практикувати учнів в усному мовленні за проблемними ситуаціями, розвивати критичне мислення, елементи аналізу та самоаналізу; · виховувати пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови.     Детальніше >>

Літній табір відпочинку. Огляд визначних місць

 
Мета: · вдосконалювати навички читання та усного мовлення; · практикувати учнів у ММ і ДМ за проблемними ситуаціями, розвивати логічне та аналітичне мислення; · формувати навички непідготовленого усного мовлення; · розвивати пізнавальний інтерес, аудитивну пам’ять та увагу     Детальніше >>

Англійська мова — мова міжнародного спілкування

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення та читання; · розвивати навички учнів уживати нові ЛО з теми «Англійська мова в позаурочний час»; · формувати лексичні та граматичні навички учнів; · сприяти розвитку самостійного мислення і спостережливості.     Детальніше >>

Постачальник Ком-Сервіс

 
Мета: · активізувати й закріпити тематичні ЛО; · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчати систематизувати одержану інформацію; · розвивати логічне та аналітичне мислення.     Детальніше >>

Бережи здоров’я. Травми та їх лікування

 
Мета: · вдосконалювати навички аудіювання, читання, усного та писемного мовлення; · формувати навички вживання ситуативних та тематичних лексичних одиниць у граматичних структурах теми; · виховувати естетичні смаки, культуру поведінки за столом, правила мовного етикету; · розвивати елементи критичного й аналітичного мислення.     Детальніше >>

Улюблені заняття.

 
О знайомити учнів з новою лексикою теми, навчити вживати її в діалогічному мовленні. Навчати вживати конструкцію I like…/I don’t like…     Детальніше >>

Зручна їжа. Їжа швидкого приготування

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, монологічного та діалогічного мовлення у вивчених лексико-граматичних структурах за темою; · практикувати інтерактивні форми навчання, стимулювати прояви ініціативи учнів; · виховувати вміння працювати в парах і групах, почуття взаємодопомоги та колективізму під час обговорення дискусійних проблем; · розвивати комунікативні здібності учнів.     Детальніше >>

Їжа, яку ми вживаємо. Яка вона?

 
Мета: · вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з уживанням лексико-граматичних структур Present і Past Simple Active; · формувати навички вживання граматичних структур з визначеннями якостей харчових продуктів; · виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя; · розвивати спостережливість, мовну здогадку, елементи аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Вади здоров’я. Порядок слів у простому реченні

 
Мета: · вдосконалювати навички читання та усного мовлення з теми; · формувати навички вживання нових ЛО в ММ і ДМ учнів у лексико-граматичних структурах; · формувати навички групової та парної роботи, відповідальності за доручену справу, колективізму та толерантності; · сприяти розвитку аналітичного та критичного мислення; · розвивати кмітливість і пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови.     Детальніше >>

Плавання. Триатлон. Велоспорт

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання; · ознайомити й навчити вживати граматичні структури з прикметниками та прислівниками; · навчити учнів уживати нові фразеологічні одиниці, давати характеристику; · формувати навички непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення за проблемною ситуацією; · розвивати пізнавальний інтерес, аудитивну пам’ять, увагу, спостережливість та кмітливість.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 4 з теми «Спорт»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з вивченої теми; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань творчого та проблемно-пошукового характеру; · прищеплювати відповідальне ставлення до дорученої справи, почуття колективізму та власної гідності.     Детальніше >>

Історичні відомості про кіно та театри

 
вдосконалювати навички читання та усного мовлення, вживання ЛО у граматичній структурі Present Simple; · розвивати комунікативні здібності учнів; · сприяти розвитку самостійного мислення, вміння робити висновки, узагальнення.     Детальніше >>

Перевір себе. So / neither constructions and Past Simple / Present Perfect Compared

 
вдосконалювати навички аудіювання, читання, усного та писемного мовлення; · формувати навички вживання ситуативних та тематичних лексичних одиниць у граматичних структурах теми; · розвивати елементи критичного та аналітичного мислення.     Детальніше >>

Домашні машини — помічники

 
· вдосконалювати навички читання, аудіювання та усного мовлення з теми; · навчити учнів елементів самостійного непідготовленого висловлювання з теми з використанням мовленнєвих штампів; · сприяти розвитку самостійного мислення під час виконання завдань проблемно-пошукового характеру; · розвивати логічне мислення, спостережливість та кмітливість.     Детальніше >>

Будинок, квартира, меблі.

 
М ета: Продовжити вивчати лексику теми. Формувати уміння аудіювання та навчати діалогічного мовлення за темою. Навчати вживанню прийменників near, in front of, next to, on, under. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 40, 41); картки для самостійної роботи (НО1, HO2, HO3), кольорові олівці, клей.     Детальніше >>

Будинок, квартира.

 
О знайомити з лексикою теми. Навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою. Відпрацювати конструкцію on the right/left.     Детальніше >>

Повторення. Тематична контрольна робота 1.

 
Повторити лексико-граматичний матеріал теми. Перевірити рівень мовної та комунікативної компетенції за темою. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 30), картки для самостійної роботи     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець