Всьго матеріалів Англійська мова : 119


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець

Контроль читання. Текст “Why did the little dog die?”

 
Мета: · перевірити рівень учнівських знань, умінь і навичок читання з вивчених протягом семестру тем; · навчити учнів самостійного виконання завдань тестового характеру, правильного вибору комунікативних завдань, реально оцінювати рівень власних знань; · прищеплювати повагу до навчання, розвивати елементи логічного й аналітичного мислення під час виконання контрольних тематичних завдань.     Детальніше >>

Літній табір відпочинку.

 
Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз». Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.     Детальніше >>

Англійська мова на дозвіллі

 
Мета: · формувати лексичні навички за новою темою; · вдосконалювати навички читання, усного мовлення; · практикувати у вживанні нових лексико-граматичних структур у словосполученнях та реченнях за темою; · навчити учнів уживати нові ЛО з використанням зорових лексичних опор; · розвивати логічне мислення, спостережливість та кмітливість; · виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.     Детальніше >>

Подорож до інших планет. Пасивний стан (Passive Simple)

 
Мета: · вдосконалювати навички аудіювання, читання та усного мовлення за темою «Подорож до інших планет»; · формувати навички вживання нової ситуативної лексики у граматичних структурах Active and Passive; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру; · сприяти розвитку навичок логічного та аналітичного мислення, уяви, фантазії, спостереження; · розвивати пізнавальний інтерес і естетичне сприйняття навколишнього середовища.     Детальніше >>

Контроль навичок усного мовлення за І семестр

 
Мета: · перевірити рівень учнівських знань, умінь та навичок читання з вивчених протягом семестру тем; · навчити учнів самостійного виконання завдань тестового характеру, правильного вибору комунікативних завдань, реально оцінювати рівень власних знань; · прищеплювати повагу до навчання, розвивати елементи логічного й аналітичного мислення під час виконання контрольних тематичних завдань.     Детальніше >>

Повторення граматичного матеріалу за І семестр

 
Мета: · перевірити рівень володіння навичками комунікативної компетенції учнів групи в межах вивченої тематики; · вдосконалювати вміння будувати речення, повідомлення, викладати думки в логічній послідовності; · виховувати відповідальне ставлення до навчання, пізнавальний інтерес до вивчення іноземних мов; · розвивати логічне та критичне мислення, елементи аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Спортивні гуртки та секції. Якості атлета

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Плавання. Триатлон. Велоспорт

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання; · ознайомити й навчити вживати граматичні структури з прикметниками та прислівниками; · навчити учнів уживати нові фразеологічні одиниці, давати характеристику; · формувати навички непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення за проблемною ситуацією; · розвивати пізнавальний інтерес, аудитивну пам’ять, увагу, спостережливість та кмітливість.     Детальніше >>

Речі, без яких ми не можемо жити

 
· вдосконалювати навички читання, монологічного та діалогічного мовлення; · ознайомити учнів з деякими практичними рекомендаціями щодо виконання домашнього завдання; · розвивати фантазію, уяву, спостережливість і естетичне сприйняття навколишнього середовища; · сприяти розвитку вміння вдосконалювати власну позицію та об’єктивно оцінювати думки оточуючих.     Детальніше >>

Речі, без яких ми не можемо жити

 
Мета: · формувати навички вживання ситуативної лексики у граматичних структурах Past Simple Tense / irregular verbs; · навчити учнів правильного вживання розповідних, заперечних та питальних лексико-граматичних структур у Past Simple Tense; · практикувати виконання проблемно-пошукових комунікативних завдань; · розвивати елементи логічного та критичного мислення, пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови.     Детальніше >>

Історичні відомості про їжу

 
Мета: · проконтролювати навички читання та непідготовленого усного мовлення за текстом позакласного читання; · практикувати у вживанні нових лексико-граматичних структур, словосполученнях і реченнях з оповідання; · продовжувати формувати лексичні та граматичні навички учнів; · сприяти розвитку уваги, спостережливості, самостійного мислення, навичок аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Перевір себе

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення; · формувати навички вживання ситуативної та тематичної лексики в граматичних структурах Present і Past Simple Active / modal verbs; · практикувати учнів у виконанні комунікативних проблемних завдань засобами іншомовного спілкування; · виховувати естетичні смаки, культуру поведінки за столом, правила мовного етикету.     Детальніше >>

Граматика. Контрастування часів. Умовні речення І типу (повторення)

 
Мета: · вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з уживанням лексико-граматичних структур Present Perfect і Past Simple Active / Conditional 1; · формувати навички вживання граматичних структур з модальними дієсловами та визначеннями якостей людини; · виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя; · розвивати спостережливість, мовну здогадку, елементи аналізу та самоаналізу.     Детальніше >>

Жанри кіно

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Скільки потрібно часу для створення фільму?

 
вдосконалювати навички усного мовлення, читання та аудіювання; · навчити вживати ситуативну лексику, фрази наповнення та мовленнєві штампи; · практикувати учнів в усному мовленні за проблемними ситуаціями, · розвивати критичне й логічне мислення, елементи аналізу та самоаналізу; · виховувати пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови, естетичні смаки.     Детальніше >>

Ляльковий театр

 
· вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Визначні місця Лондона

 
· формувати лексичні навички з нової теми; · вдосконалювати навички читання, аудіювання та усного мовлення; · навчити учнів уживати нові лексичні одиниці з використанням лексичних зорових опор; · розвивати логічне мислення, спостережливість та аудитивну пам’ять.     Детальніше >>

Будинок, квартира.

 
О знайомити з лексикою теми. Навчати діалогічного й монологічного мовлення за темою. Відпрацювати конструкцію on the right/left.     Детальніше >>

Ігри та улюблені заняття.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчати вживанню конструкцій Can you…?, I like to… . Let’s… .     Детальніше >>

Літні канікули. Характер людини. Ступені порівняння прикметників

 
Мета: · вдосконалювати навички усного мовлення та аудіювання; · навчити вживати граматичну структуру to be going to у MM і ДМ учнів, фрази наповнення та мовленнєві штампи; · практикувати учнів в усному мовленні за проблемними ситуаціями, розвивати критичне мислення, елементи аналізу та самоаналізу; · виховувати пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець