Всьго матеріалів Англійська мова : 119


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець

Відпочинок дітей у таборі.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчити давати відповідь на запитання How are you? Відпрацювати конструкції How are you? How is he? How is she? How are they? Do you like… ?     Детальніше >>

Ігри та улюблені заняття.

 
Розвивати навички усного мовлення на основі діалогу за темою. Навчати вживанню конструкцій Can you…?, I like to… . Let’s… .     Детальніше >>

Літній табір відпочинку.

 
Навчати розповідати про літній табір відпочинку «Грінвудз». Навчати розрізнювати вказівні займенники this, that.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 6 з теми «Домашні обов’язки та сімейні традиції»

 
· проконтролювати рівень сформованості граматичних навичок учнів під час виконання письмових тестових завдань; · виховувати позитивне ставлення до навчання, увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя; · розвивати мовну здогадку й логічність граматичного висловлювання.     Детальніше >>

Жанри кіно

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Контроль навичок аудіювання. Текст “About Boxing”

 
Мета: · проконтролювати рівень сформованості навичок аудіювання; · навчити учнів самостійного виконання вправ тестового характеру, правильного вибору комунікативних завдань; · розвивати учнівську спостережливість, елементи креативного мислення, аналізу та самоаналізу; · виховувати увагу, спостережливість, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 2 з теми «Їжа»

 
Мета: · перевірити лексичні та граматичні навички учнів з писемного мовлення; · формувати лексичні та граматичні навички; · формувати вміння працювати з тестовими завданнями, правильно вибирати комунікативні граматичні засоби; · розвивати вміння логічної побудови тверджень.     Детальніше >>

Роботи у нас удома — реальність чи фантастика?

 
· вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення за темою; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · формувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов; · розвивати спостережливість, мовну здогадку, вміння розв’язувати лінгвістичні проблеми.     Детальніше >>

Андріївський узвіз

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, монологічного та діалогічного мовлення; · ознайомити учнів з деякими практичними рекомендаціями щодо виконання домашнього завдання; · розвивати фантазію, уяву, спостережливість і естетичне сприйняття навколишнього середовища; · сприяти розвитку вміння вдосконалювати власну позицію та об’єктивно оцінювати думки оточуючих.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 7 з теми «Лондон і Київ»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з вивченої теми; · вдосконалювати навички індивідуальної та групової роботи; · прищеплювати повагу до навчання, почуття відповідальності та колективізму; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру.     Детальніше >>

Будинок, квартира, меблі.

 
М ета: Продовжити вивчати лексику теми. Формувати уміння аудіювання та навчати діалогічного мовлення за темою. Навчати вживанню прийменників near, in front of, next to, on, under. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 40, 41); картки для самостійної роботи (НО1, HO2, HO3), кольорові олівці, клей.     Детальніше >>

Повторення. Тематична контрольна робота 1.

 
Повторити лексико-граматичний матеріал теми. Перевірити рівень мовної та комунікативної компетенції за темою. О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 30), картки для самостійної роботи     Детальніше >>

Англійська мова на дозвіллі

 
Мета: · формувати лексичні навички за новою темою; · вдосконалювати навички читання, усного мовлення; · практикувати у вживанні нових лексико-граматичних структур у словосполученнях та реченнях за темою; · навчити учнів уживати нові ЛО з використанням зорових лексичних опор; · розвивати логічне мислення, спостережливість та кмітливість; · виховувати увагу, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.     Детальніше >>

Тематичне оцінювання № 1 з теми «Англійська мова в позаурочний час»

 
Мета: · проконтролювати навички усного та писемного мовлення з теми; · вдосконалювати навички індивідуальної та групової роботи; · прищеплювати повагу до навчання, дорученої справи, почуття колективізму та відповідальності; · формувати навички теоретичного та практичного розв’язання завдань проблемно-пошукового характеру; · виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.     Детальніше >>

Спортивні гуртки та секції. Якості атлета

 
Мета: · вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з теми; · ознайомити та навчити учнів уживати додаткову лексику в монологічному мовленні; · практикувати учнів у ММ та ДМ за проблемними ситуаціями; · навчити узагальнювати й систематизовувати отриману інформацію; · розвивати елементи аналізу та самоаналізу, логічного і критичного мислення.     Детальніше >>

Спорт у школі та в спортивних секціях

 
Мета: · вдосконалювати навички читання і усного мовлення з теми; · формувати навички непідготовленого монологічного мовлення з уживанням нових ЛО та словосполучень; · розвивати комунікативні здібності учнів, елементи логічного та критичного мислення; · формувати вміння робити узагальнення, порівняльний аналіз та висновки з вивчених навчальних ситуацій.     Детальніше >>

Актор — професія чи покликання?

 
вдосконалювати навички аудіювання та усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; · навчити учнів виконувати завдання з розвитку навичок ММ і ДМ з використанням вивчених лексико-граматичних одиниць; · розвивати спостережливість і естетичне сприйняття навколишнього середовища; · сприяти розвитку самостійного аналітичного мислення, вміння чітко виконувати інструкції та поради вчителя.     Детальніше >>

Сучасні театри

 
вдосконалювати навички читання, вживання ЛО у ММ учнів; · формувати мовні навички з уживанням модальних дієслів; · формувати мовні навички під час обговорення проблемних завдань; · вчити учнів самостійно і критично оцінювати події та явища навколишнього середовища; · розвивати позитивне ставлення до здорового способу життя з використанням елементів аналітичного мислення.     Детальніше >>

Кому потрібен чистий будинок?

 
вдосконалювати навички читання, вживання ЛО у ММ учнів; · формувати мовні навички з вживання модальних дієслів; · формувати мовні навички під час обговорення проблемних завдань; · вчити учнів самостійно і критично оцінювати події та явища навколишнього середовища.     Детальніше >>

Контроль навичок читання. Текст “A new flat”

 
Мета: · проконтролювати рівень знань, умінь та навичок учнів читання з вивчених протягом семестру тем; · навчити учнів самостійного виконання тестів, правильного вибору комунікативних завдань, реально оцінювати рівень власних знань; · прищеплювати повагу до вивчення іноземних мов, розвивати елементи логічного й аналітичного мислення під час виконання контрольних тематичних завдань.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 » » Кінець