Всьго матеріалів Фізкультура : 20


Урок № 6

 
Завдання уроку: 1) навчати поворотів на місці; 2) повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) на¬вчати рухливих ігор «Швидко стати в шеренгу», «Хто більше?», « Стрибунці-горобчики ».     Детальніше >>

Урок № 20

 
Завдання уроку: 1) повторити біг із різних вихідних положень; 2) прийняти контрольний навчальний норматив зі стрибків зі ска¬калкою; 3) розвивати спритність у рухливій грі «Секретне зав¬дання».     Детальніше >>

Урок № 18

 
Завдання уроку: 1) навчати комплексу ЗРВ із прапорцями; 2) прийняти контрольний навчальний норматив зі стрибків у довжи¬ну з місця; 3) повторити стрибки зі скакалкою; 4) розвивати витри¬валість у рівномірному бігу.     Детальніше >>

Урок №2

 
Завдання уроку: 1) навчати стройових стійок і команд; 2) навча¬ти комплексу загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) навчати рухливих ігор «Совонька», «Колобки та їжачки», «Зби¬рання листя».     Детальніше >>

Урок № 4

 
Завдання уроку: 1) навчати виконання стройових команд; 2) по¬вторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предме¬тів; 3) навчати рухливих ігор «Літає — не літає», «Клас, струнко!», «На свої місця».     Детальніше >>

Урок № 10

 
Завдання уроку: 1) повторити ходьбу у напівприсіді, присіді та з різним положенням рук; 2) навчати бігу зі зміною напрямку; 3) на¬вчати стрибків на місці.     Детальніше >>

Урок № 14

 
Завдання уроку: 1) навчати стрибків із просуванням уперед; 2) повторити «човниковий» біг; 3) розвивати витривалість у рівно¬мірному бігу.     Детальніше >>

Урок № 1

 
• Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я. • Постава як основа здоров’я. • Правила рухливих ігор і техніки безпеки на уроках фізичної культури (див. розділ 2).     Детальніше >>

Урок № 3

 
Завдання уроку: 1) повторити стройові стійки та команди; 2) по¬вторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без пред¬метів; 3) навчати рухливих ігор «Слухай сигнал», «Театр звірів», «Життя лісу».     Детальніше >>

Урок № 5

 
Завдання уроку: 1) повторити виконання стройових команд; 2) повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) навчати рухливих ігор «Вершники-спортсмени», «Пе¬реліт птахів *, « Тихо-гучно ».     Детальніше >>

Урок № 7

 
Завдання уроку: 1) повторити повороти на місці; 2) повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) на¬вчати рухливих ігор «Секретне завдання», «Стрибки по “купинах”», «Через зони».     Детальніше >>

Урок №8

 
Завдання уроку: 1) тестувати швидкість; 2) тестувати силу; 3) тестувати швидкісно-силові якості; 4) тестувати гнучкість; 5) те¬стувати спритність; 6) тестувати витривалість     Детальніше >>

Урок №9

 
Завдання уроку: 1) навчати ходьби у напівприсіді, присіді та з різним положенням рук; 2) навчати бігу з різних вихідних поло¬жень; 3) розвивати витривалість у чергуванні бігу та ходьби.     Детальніше >>

Урок №11

 
Завдання уроку: 1) навчати ходьби «змійкою»; 2) навчати «чов¬никового» бігу; 3) повторити стрибки на місці.     Детальніше >>

Урок № 12

 
Завдання уроку: 1) навчати ходьби по підвищеній опорі з різ¬ним положенням рук; 2) навчати бігу з високого старту; 3) навчати стрибків із поворотами.     Детальніше >>

Урок № 13

 
Завдання уроку: 1) повторити ходьбу по підвищеній опорі з різ¬ним положенням рук; 2) повторити стрибки з поворотами; 3) розви¬вати витривалість у чергуванні ходьби та бігу.     Детальніше >>

Урок №15

 
Завдання уроку: 1) навчати ходьби по підвищеній опорі у чергу¬ванні з різними рухами; 2) прийняти контрольний норматив із «чов¬никового» бігу 4 X 9 м; 3) навчати стрибків у присіді.     Детальніше >>

Урок №16

 
Завдання уроку: 1) повторити ходьбу по підвищеній опорі; 2) на¬вчати стрибків у довжину з місця; 3) прийняти контрольний норма¬тив із чергування ходьби та бігу.     Детальніше >>

Урок № 17

 
Завдання уроку: 1) повторити біг із різних вихідних положень; 2) повторити стрибки у довжину з місця; 3) навчати стрибків зі ска¬калкою.     Детальніше >>

Урок № 19

 
Завдання уроку: 1) повторити комплекс ЗРВ із прапорцями; 2) повторити ходьбу у напівприсіді та присіді; 3) повторити «човни¬ковий» біг; 4) навчати стрибків зі скакалкою.     Детальніше >>