Всьго матеріалів 5 клас : 125


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7 » » Кінець

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

 
Мета: Засвоєння учнями правил переставної, сполучної та розподільної властивостей множення та їх застосу¬вання; формування навичок використання розподіль¬ної властивості для обчислень.     Детальніше >>

Округлення натуральних чисел. Правило округлення

 
Мета: Ознайомлення учнів з поняттям округлення чисел до десятків, сотень, тисяч і т. д. Введення правила округлення. Формування вміння округлювати числа до одиниць вказаного розряду. Розвиток у учнів логічного мислення, пам'яті, швидкості реакції, кмітливості.     Детальніше >>

Кут. Транспортир. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Види кутів: розгорнутий, прямий, гострий, тупий.

 
Ввести поняття кута, видів кутів, перпендикулярних прямих; пояснити способи вимірювання величини кута; формувати вміння вимірювання та побудови кутів.     Детальніше >>

Розв'язування задач на знаходження числа за величиною його дробу.

 
    Детальніше >>

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 
    Детальніше >>

Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль.

 
Мета: Узагальнення і поглиблення знань учнів про натуральні числа. Розгляд властивостей натурального ряду чи¬сел. Розвиток навичок логічного мислення учнів.     Детальніше >>

Розв'язування вправ на побудову та вимірювання кутів.

 
Поглиблення засвоєння матеріалу; розвиток логічного мислення учнів.     Детальніше >>

Розв'язування вправ.

 
Систематизація і корекція знань учнів.     Детальніше >>

Розв'язування задач і вправ на многокутники та многогранники.

 
Систематизація і корекція знань учнів; розвиток логічного мислення.     Детальніше >>

Округлення десяткових дробів. Самостійна робота

 
    Детальніше >>

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 
    Детальніше >>

Ділення на десятковий дріб.

 
    Детальніше >>

Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 
    Детальніше >>

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті. Практична робота з картою.

 
    Детальніше >>

Округлення натуральних чисел. Правило округлення

 
Мета: Розв'язування вправ на округлення іменованих чисел. Розвиток інтуїції, логіки мислення, вміння правильно оцінювати та передбачати результати обчислень.     Детальніше >>

Письмове ділення. Прикидка результату. Самостійна робота

 
I. Перевірка домашнього завдання II. Вивчення нового матеріалу III. Закріплення матеріалу IV. Самостійна робота № 9 V. Підсумок уроку VI. Домашнє завдання     Детальніше >>

Тематична контрольна робота № 4. Множення й ділення натуральних чисел та їх властивості.

 
Тематична контрольна робота № 4. Множення й ділення натуральних чисел та їх властивості.     Детальніше >>

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина. Лінії, види ліній.

 
Ввести поняття геометричних фігур; сформувати поняття основних геометричних фігур і вміння їх зображати та позначати; розглянути лінії та їх види.     Детальніше >>

Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини.

 
Формування понять променя, відрізка, властивостей вимірювання відрізків; розглянути одиниці вимірю¬вання довжини; розвивати логічне мислення учнів.     Детальніше >>

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 
Закріплення матеріалу про основні геометричні фігури, відрізок, промінь; вимірювання відрізків; діагностика результатів засвоєння матеріалу; роз¬виток логічного мислення учнів.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7 » » Кінець