Всьго матеріалів Біологія : 74


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

 
Мета. Сформувати знання про особливості будови і процесів життєдіяльності Діатомових, Бурих і Червоних водоростей. Основні поняття і терміни: одноклітинні та багатоклітинні водорості, діатомові водорості, бурі водорості, червоні, панцир. Обладнання: малюнки і фотографії водоростей, таблиці “Бурі водорості”, “Діатомові водорості”, “Червоні водорості”. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (пояснювальна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); самостійна робота учнів з підручником.     Детальніше >>

Відділи Плауноподібні та Хвощеподібні, їхня різноманітність і значення Лабораторна робота № 13. Особливості будови плауна булавоподібного та хвоща польового

 
Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови плауноподібних і хвощеподібних, процесами їхньої життєдіяльності, роллю у природі та житті людини. Основні поняття і терміни: спорофіл, стробіл, рівноспорові та різноспорові рослини,* спори, кам’яне вугілля, епідерма, кора, провідні тканини, вузли, меживузля, кореневище. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником; методи контролю і самоконтролю (тести). Обладнання: таблиці з зображенням деревоподібних хвощів і плаунів, малюнки плаунів, занесених до Червоної книги України, сучасних хвощів, гербарні зразки та колекції видової різноманітності хвощів, плаунів, ілюстрації підручника.     Детальніше >>

Поширення, біологія та господарське значення хвойних

 
Таблиця     Детальніше >>

Тематична атестація № 2 Тема “Розмноження і розвиток рослин”

 
    Детальніше >>

Особливості розмноження голонасінних

 
Мета. Сформувати знання про особливості розмноження голонасінних рослин на прикладі сосни звичайної, порівняти розмноження насінням із розмноженням спорами. Обладнання: таблиці «Будова насінини», «Будова спори», «Цикл розвитку сосни звичайної», фотографії з зображенням сосни з жіночими і чоловічими шишками, розбірна модель насіння дводольних і нерозбірна — однодольних. Основні поняття і терміни: спора, насінина, стробіли, шишка, спорофіли. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота з підручником.     Детальніше >>

У світі рослин

 
Мета. Узагальнити знання учнів про різноманітність Покритонасінних рослин, їхнє екологічне і практичне значення; виховувати любов до природи; активізувати пізнавальну активність учнів до вивчення біології через використання інтерактивної форми навчання. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, малюнки або таблиці спори і насінини, нижчої і вищої рослини, пенька, квітки гороху чи квасолі, типів кореневих систем, повітряних коренів, квіток вітрозапильних та комахозапильних рослин, 5 бур’янів, найпоширеніших порід дерев українських лісів, проліска, сон-трави, омели, рослин-синоптиків, звіробою. Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).     Детальніше >>

Незнайомі знайомці. (Значення грибів у природі та житті людини)

 
Мета. Закріпити знання про значення грибів у природі та житті людини, показати учням несподівані факти про значення грибів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда); наочні (демонстрація зображень); інтерактивний метод “Займи позицію”. Обладнання: зображення грибів (чага, боровик, веселка звичайна, гнойовик чорнильний, мухомор червоний, пеніцил, печериця звичайна, порхавка гігантська, житні ріжки, “чайний гриб”, дріжджі), фішки, виготовлені учнями до уроку.     Детальніше >>

Поширення плодів і насіння

 
Таблиця     Детальніше >>

Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні

 
Таблиця     Детальніше >>

Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

 
Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”, формувати вміння і навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

 
Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику; пристосування організмів до певних середовищ існування; показати сучасну класифікацію живої природи.     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю

 
Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні: актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.     Детальніше >>

Основні процеси життєдіяльності рослин

 
Мета. Розширити знання, отримані на уроках природознавства, про основні процеси життєдіяльності рослини та про умови, необхідні для життєдіяльності рослини.     Детальніше >>

Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

 
Мета. Вивчити будову рослинної клітини; навчитися виготовляти тимчасові мікропрепарати рослинних клітин і досліджувати їх за допомогою мікроскопа. Почати формувати навички роботи з мікроскопом.     Детальніше >>

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

 
Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.     Детальніше >>

Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

 
Мета. Продовжити формувати в учнів знання, отримані з попередніх курсів, про органи рослин — вегетативні та генеративні; ознайомити з зовнішньою будовою кореня, кореневих систем та видозмін кореня.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

 
Мета. Розширити знання учнів про анатомічну будову кореня у зв’язку із функціями, що вони виконують.     Детальніше >>

Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

 
Мета. Продовжити формувати знання про пагін як вегетативний орган рослини, його будову і різноманітність; розглянути будову стебла як частину пагона; ознайомитися з різними видами стебел і видозмінами пагона.     Детальніше >>

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомити учнів із внутрішньою будовою стебла, видами тканин, що входять до складу стебла, показати взаємозв’язок будови стебла і функцій, які воно виконує.     Детальніше >>

Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

 
Мета. Сформувати в учнів уявлення про зовнішню та внутрішню будову листка, ознайомити з різноманітністю листків.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець