Всьго матеріалів Біологія : 74


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

 
Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.     Детальніше >>

Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові. Характеристика. Значення

 
Мета. Сформувати в учнів поняття про характерних представників, особливості морфологічної будови та практичне значення рослин з родин Капустові, Селерові та Айстрові та їхні істотні ознаки. Основні поняття і терміни, стручок, стручечок, китиця, складний зонтик, кошик, сім’янка. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, таблиці з зображеннями і гербарні зразки рослин родин Капустові, Селерові та Айстрові, колекції плодів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).     Детальніше >>

Основні процеси життєдіяльності рослин

 
Мета. Розширити знання, отримані на уроках природознавства, про основні процеси життєдіяльності рослини та про умови, необхідні для життєдіяльності рослини.     Детальніше >>

Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність і значення Лабораторна робота №14. Будова щитника чоловічого

 
Мета. Сформувати в учнів знання про особливості будови папоротеподібних і процесів життєдіяльності, їхню роль у природі та житті людини, різноманітність. Основні поняття і терміни: вайї, соруси. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди, робота з підручником); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання лабораторної роботи, завдань у практикумі); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником. Обладнання: таблиці „Життєвий цикл щитника чоловічого”, „Різноманітність папоротеподібних”, малюнки 11 видів папоротеподібних, занесених до Червоної книги України, гербарні зразки, підручники.     Детальніше >>

Клас Однодольні. Родини Злакові, Лілієві, Цибулеві. їхня характеристика та значення

 
Мета. Сформувати в учнів поняття про основні характерні ознаки рослин класу Однодольні; розкрити характерні особливості родин Злакові, Лілієві, Цибулеві, їхнє значення. Основні поняття і терміни: мичкувата коренева система, ланцетні та лінійні листки, паралельне і дугове жилкування, зернівка, цибулина, видозміна пагона. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, підручники, робочі зошити, зображення рослин класу Однодольні, гербарні зразки, колекції плодів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, пояснювальна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання).     Детальніше >>

Типи плодів

 
Таблиця     Детальніше >>

Відповідь рослин на подразнення

 
Автори вводять у зміст уроку дані поняття і терміни для кращого розуміння учителем логіки розгортання матеріалу. Доцільність вивчення їх учнями визначає учитель залежно від їхнього рівня пізнавальних можливостей. Для школярів з низьким і середнім рівнем навчальних досягнень достатньо зупинитись на істотних ознаках поняття та його проявах.     Детальніше >>

Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9

 
Мета. Сформувати знання учнів про будову квітки, ознайомити з їхньою різноманітністю. Основні поняття і терміни: квітка, оцвітина, чашечка, віночок, чашолистки, пелюстки, тичинка, маточка, пиляк, приймочка, стовпчик, зав’язь, верхня і нижня зав’язь, двостатеві та одностатеві квітки, однодомні та дводомні рослини, правильні та неправильні квітки. Обладнання: модель квітки, таблиця “Будова квітки”, гербарій різних квіток, квіткові композиції (ікебани), кімнатні рослини. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання), практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).     Детальніше >>

Сезонні явища у житті рослин

 
Мета. Сформувати знання про явища, що відбуваються з рослинами у різні пори року, показати значення них процесів. Основні поняття і терміни: рух соків, ранньоквітучі, періоди літа, листопад, зимовий спокій. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій). Обладнання: зображення малюнків рослин у різні пори року, із ранньоквітучими рослинами, запиленням квіток комахами, дозріванням плодів, жовтими і червоними осінніми листками, опалого листя, дерев узимку.     Детальніше >>

Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості

 
Мета. Сформувати в учнів знання про водорості як найпростіші рослинні організми, особливості їхньої будови та процеси життєдіяльності. Основні поняття і терміни: водорості, слань, талом, дочірня клітина, материнська, статеве і нестатеве розмноження, гамета, зигота, запліднення, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості, відділи: Зелені, Червоні, Бурі, Діатомові. Обладнання: таблиці “Водорості”, постійні препарати водоростей, мікроскоп, предметні та накривні скельця, вода, спиртовий розчин йоду, пінцет, піпетка. Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій), самостійна робота з підручником; практичні (виконання лабораторної роботи).     Детальніше >>

Відділ Зелені водорості

 
Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови і процесів життєдіяльності зелених водоростей. Основні поняття і терміни: піреноїди, скоротливі вакуолі, світлочутливе вічко, джгутики, крохмаль; одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості; хламідомонада, вольвокс, хлорела, ульва, улотрикс, спірогира. Обладнання: таблиці “Зелені водорості”, “Хламідомонада”. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником.     Детальніше >>

Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

 
Мета. Сформувати знання про особливості будови і процесів життєдіяльності Діатомових, Бурих і Червоних водоростей. Основні поняття і терміни: одноклітинні та багатоклітинні водорості, діатомові водорості, бурі водорості, червоні, панцир. Обладнання: малюнки і фотографії водоростей, таблиці “Бурі водорості”, “Діатомові водорості”, “Червоні водорості”. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (пояснювальна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); самостійна робота учнів з підручником.     Детальніше >>

Значення голонасінних у природі та житті людини

 
Мета. Пояснити значення різних рослин відділу Голонасінні для життя людини; особливе значення звернути на використання їх як лікарські рослини; сформувати поняття про голонасінних Червоної книги України. Тип уроку: урок-подорож. Основні поняття і терміни: господарське значення, лікарські рослини, рослини Червоної книги. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць і гербарних зразків); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій). Обладнання: додаток Е “Поширення, біологія та господарське значення хвойних”, таблиці із зображенням рослин відділу Голонасінні, гербарні зразки.     Детальніше >>

Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення

 
Мета. Сформувати знання про основні ознаки рослин родин Розові , Бобові, Пасльонові, розкрити їхнє практичне та екологічне значення. Основні поняття і терміни: Дводольні, Розові, Бобові, Пасльонові, біб, ягода, коробочка, яблуко. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, таблиці, зображення рослин, гербарні зразки, колекції плодів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).     Детальніше >>

Вищі гриби. Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів

 
Мета. Сформувати знання про особливості будови вищих грибів, їхніх представників і значення. Основні поняття і терміни: плодове тіло, пластинчасті та трубчасті гриби, сажкові, іржасті та шапинкові гриби, мікориза, сапротрофи. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей, практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником. Обладнання: колекції, муляжі, живі зразки шапкових грибів (печериці, глива), таблиці або малюнки із зображенням шапкових грибів, рослин, уражених сажковим та іржастим грибами, препарувальний набір, лупа, додаток 3 “Гриби-паразити, що викликають хвороби рослин”.     Детальніше >>

Тематична атестація № 5 Тема “Гриби. Лишайники. Бактерії”

 
    Детальніше >>

Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах

 
Мета. Сформувати в учнів уявлення про особливості і значення взаємодії рослин, грибів і бактерій. Основні поняття і терміни: бульбочкові бактерії, азотфіксатори, мікориза, бактеріориза, симбіоз, паразитизм. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), пояснення); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником. Обладнання: таблиці і зображення прикладів різних способів взаємодії рослин, бактерій і грибів.     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів

 
Мета. Закріпити знання учнів про різноманітність листків, стебел і кореневих систем та особливості будови вегетативних органів у різних рослин. Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.     Детальніше >>

Послідовний розвиток рослинного і тваринного світу в різні геологічні ери

 
Таблиця     Детальніше >>

Поширення плодів і насіння

 
Таблиця     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець