Всьго матеріалів Біологія : 74


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

 
Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”, формувати вміння і навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

 
Мета. Продовжити формувати знання про пагін як вегетативний орган рослини, його будову і різноманітність; розглянути будову стебла як частину пагона; ознайомитися з різними видами стебел і видозмінами пагона.     Детальніше >>

Тематична атестація № 1 Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин”

 
    Детальніше >>

Насінина, плід. Лабораторна робота № 10. Будова та різноманітність плодів

 
Мета. Сформувати в учнів знання про будову насіння дводольних та однодольних рослин, про будову і різноманітність плодів. Основні поняття і терміни: сухі та соковиті плоди (ягода, кістянка, яблуко, помаранча, гарбузина, листянка, біб, коробочка, стручок, стручечок, горіх, горішок, сім’янка, зернівка), супліддя. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей, натурального насіння дводольних і однодольних рослин); практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником. Обладнання: намочене насіння квасолі, сухі зернівки пшениці, таблиця “Будова насіння дводольних та однодольних рослин”; додатки “Типи плодів”, “Розповсюдження плодів і насіння”.     Детальніше >>

Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості

 
Мета. Сформувати в учнів знання про водорості як найпростіші рослинні організми, особливості їхньої будови та процеси життєдіяльності. Основні поняття і терміни: водорості, слань, талом, дочірня клітина, материнська, статеве і нестатеве розмноження, гамета, зигота, запліднення, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості, відділи: Зелені, Червоні, Бурі, Діатомові. Обладнання: таблиці “Водорості”, постійні препарати водоростей, мікроскоп, предметні та накривні скельця, вода, спиртовий розчин йоду, пінцет, піпетка. Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій), самостійна робота з підручником; практичні (виконання лабораторної роботи).     Детальніше >>

Відділ Зелені водорості

 
Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови і процесів життєдіяльності зелених водоростей. Основні поняття і терміни: піреноїди, скоротливі вакуолі, світлочутливе вічко, джгутики, крохмаль; одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості; хламідомонада, вольвокс, хлорела, ульва, улотрикс, спірогира. Обладнання: таблиці “Зелені водорості”, “Хламідомонада”. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником.     Детальніше >>

Значення водоростей в природі та житті людини

 
Мета. Закріпити та поглибити знання про роль водоростей в екосистемах і їхнє значення в господарстві та житті людини; розвинути вміння формувати причинно-наслідкові зв’язки і поняття щодо впливу організму на середовище, в якому він живе; виховати раціональний підхід у ставленні до навколишнього середовища і до водоростей зокрема. Обладнання: підручники, робочі зошити, таблиці “Різноманітність водоростей”, картки із зображенням водоростей, сигнальні картки, листки контролю. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); інтерактивні методичні прийоми.     Детальніше >>

Відділи Плауноподібні та Хвощеподібні, їхня різноманітність і значення Лабораторна робота № 13. Особливості будови плауна булавоподібного та хвоща польового

 
Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови плауноподібних і хвощеподібних, процесами їхньої життєдіяльності, роллю у природі та житті людини. Основні поняття і терміни: спорофіл, стробіл, рівноспорові та різноспорові рослини,* спори, кам’яне вугілля, епідерма, кора, провідні тканини, вузли, меживузля, кореневище. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником; методи контролю і самоконтролю (тести). Обладнання: таблиці з зображенням деревоподібних хвощів і плаунів, малюнки плаунів, занесених до Червоної книги України, сучасних хвощів, гербарні зразки та колекції видової різноманітності хвощів, плаунів, ілюстрації підручника.     Детальніше >>

Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення

 
Мета. Сформувати знання про основні ознаки рослин родин Розові , Бобові, Пасльонові, розкрити їхнє практичне та екологічне значення. Основні поняття і терміни: Дводольні, Розові, Бобові, Пасльонові, біб, ягода, коробочка, яблуко. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, таблиці, зображення рослин, гербарні зразки, колекції плодів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості)

 
Мета. Закріпити поняття про системи і зв’язки між компонентами системи, встановити пристосування рослин до певних умов середовища.     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю

 
Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні: актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.     Детальніше >>

Відповідь рослин на подразнення

 
Автори вводять у зміст уроку дані поняття і терміни для кращого розуміння учителем логіки розгортання матеріалу. Доцільність вивчення їх учнями визначає учитель залежно від їхнього рівня пізнавальних можливостей. Для школярів з низьким і середнім рівнем навчальних досягнень достатньо зупинитись на істотних ознаках поняття та його проявах.     Детальніше >>

Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

 
Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику; пристосування організмів до певних середовищ існування; показати сучасну класифікацію живої природи.     Детальніше >>

Основні процеси життєдіяльності рослин

 
Мета. Розширити знання, отримані на уроках природознавства, про основні процеси життєдіяльності рослини та про умови, необхідні для життєдіяльності рослини.     Детальніше >>

Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

 
Мета. Вивчити будову рослинної клітини; навчитися виготовляти тимчасові мікропрепарати рослинних клітин і досліджувати їх за допомогою мікроскопа. Почати формувати навички роботи з мікроскопом.     Детальніше >>

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

 
Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.     Детальніше >>

Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

 
Мета. Продовжити формувати в учнів знання, отримані з попередніх курсів, про органи рослин — вегетативні та генеративні; ознайомити з зовнішньою будовою кореня, кореневих систем та видозмін кореня.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

 
Мета. Розширити знання учнів про анатомічну будову кореня у зв’язку із функціями, що вони виконують.     Детальніше >>

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомити учнів із внутрішньою будовою стебла, видами тканин, що входять до складу стебла, показати взаємозв’язок будови стебла і функцій, які воно виконує.     Детальніше >>

Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

 
Мета. Сформувати в учнів уявлення про зовнішню та внутрішню будову листка, ознайомити з різноманітністю листків.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець