Всьго матеріалів Біологія : 74


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

 
Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”, формувати вміння і навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Запилення та запліднення у рослин

 
Мета. Ознайомити учнів з різними способами запилення у квіткових рослин, розглянути пристосування рослин до різних способів запилення; розкрити значення запилення в житті рослин. Основні поняття і терміни: запилення, вітрозапильні, комахозапильні рослини, рослини, які запилюються водою і птахами, запліднення, подвійне запліднення, штучне запліднення. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди, пояснення); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда). Обладнання: таблиці “Будова квітки”, “Запилення квіток комахами”, “Вітрозапильні рослини”, “Запліднення квіткових рослин”, “Будова насіння однодольних і дводольних рослин”, “Штучне запилення кукурудзи”, картки із зображенням рослин, картки із завданнями.     Детальніше >>

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

 
Мета. Продовжити формувати поняття про середовища існування рослин, їхню характеристику та способи пристосування рослин до певних умов середовища.     Детальніше >>

Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

 
Мета. Узагальнити і систематизувати знання про вищі спорові рослини. Основні поняття і терміни: вищі рослини; вищі спорові рослини, вайї, соруси, палеоботаніка, тканини, спорофіт, гаметофіт, архегонії, антеридії, мікроспори, мегаспори, бріологія, слань, ризоїди, спорогон. Обладнання: гербарні зразки та колекції мохів, плаунів, хвощів і папоротеподібних, таблиці з циклами розвитку і розмноження цих рослин. Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (пояснювальна, контрольно-оцінна); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).     Детальніше >>

Тематична атестація № 3 Тема “Водорості. Вищі спорові рослини”

 
    Детальніше >>

Особливості розмноження голонасінних

 
Мета. Сформувати знання про особливості розмноження голонасінних рослин на прикладі сосни звичайної, порівняти розмноження насінням із розмноженням спорами. Обладнання: таблиці «Будова насінини», «Будова спори», «Цикл розвитку сосни звичайної», фотографії з зображенням сосни з жіночими і чоловічими шишками, розбірна модель насіння дводольних і нерозбірна — однодольних. Основні поняття і терміни: спора, насінина, стробіли, шишка, спорофіли. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота з підручником.     Детальніше >>

Екологічні групи рослин

 
Мета. Повторити інформацію про середовища існування та чинники, що впливають на вироблення у рослин пристосувань; сформувати в учнів поняття про основні екологічні групи рослин залежно від дії того чи іншого фактора середовища, показати відносність пристосувань. Основні поняття і терміни: світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні; холодостійкі та теплолюбні; вища водяна рослинність, вологолюбні, посухостійкі. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (пояснювальна, контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (фронтальна бесіда) та пошукові (евристична бесіда). Обладнання: зображення рослин різних екологічних груп (береза, сосна, плаун булавоподібний, квасениця звичайна, смерека, дуб, липа, бузок, тонконіг, костриця, суниці, елодея, ряска, латаття, росичка, зозулин льон, бальзамін, наскельні лишайники, ковила, типчак, кактуси, алое, молодило, ясен, клен, дуб).     Детальніше >>

Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

 
Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику; пристосування організмів до певних середовищ існування; показати сучасну класифікацію живої природи.     Детальніше >>

Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

 
Мета. Продовжити формувати знання про пагін як вегетативний орган рослини, його будову і різноманітність; розглянути будову стебла як частину пагона; ознайомитися з різними видами стебел і видозмінами пагона.     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю

 
Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні: актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.     Детальніше >>

Основні процеси життєдіяльності рослин

 
Мета. Розширити знання, отримані на уроках природознавства, про основні процеси життєдіяльності рослини та про умови, необхідні для життєдіяльності рослини.     Детальніше >>

Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

 
Мета. Вивчити будову рослинної клітини; навчитися виготовляти тимчасові мікропрепарати рослинних клітин і досліджувати їх за допомогою мікроскопа. Почати формувати навички роботи з мікроскопом.     Детальніше >>

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

 
Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.     Детальніше >>

Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

 
Мета. Продовжити формувати в учнів знання, отримані з попередніх курсів, про органи рослин — вегетативні та генеративні; ознайомити з зовнішньою будовою кореня, кореневих систем та видозмін кореня.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

 
Мета. Розширити знання учнів про анатомічну будову кореня у зв’язку із функціями, що вони виконують.     Детальніше >>

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомити учнів із внутрішньою будовою стебла, видами тканин, що входять до складу стебла, показати взаємозв’язок будови стебла і функцій, які воно виконує.     Детальніше >>

Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

 
Мета. Сформувати в учнів уявлення про зовнішню та внутрішню будову листка, ознайомити з різноманітністю листків.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомитися з внутрішньою будовою листка та його структурними елементами у зв’язку з функціями, які вони виконують.     Детальніше >>

Відповідь рослин на подразнення

 
Автори вводять у зміст уроку дані поняття і терміни для кращого розуміння учителем логіки розгортання матеріалу. Доцільність вивчення їх учнями визначає учитель залежно від їхнього рівня пізнавальних можливостей. Для школярів з низьким і середнім рівнем навчальних досягнень достатньо зупинитись на істотних ознаках поняття та його проявах.     Детальніше >>

Тематична атестація № 1 Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин”

 
    Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець