Всьго матеріалів Біологія : 74


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

Запилення та запліднення у рослин

 
Мета. Ознайомити учнів з різними способами запилення у квіткових рослин, розглянути пристосування рослин до різних способів запилення; розкрити значення запилення в житті рослин. Основні поняття і терміни: запилення, вітрозапильні, комахозапильні рослини, рослини, які запилюються водою і птахами, запліднення, подвійне запліднення, штучне запліднення. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди, пояснення); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда). Обладнання: таблиці “Будова квітки”, “Запилення квіток комахами”, “Вітрозапильні рослини”, “Запліднення квіткових рослин”, “Будова насіння однодольних і дводольних рослин”, “Штучне запилення кукурудзи”, картки із зображенням рослин, картки із завданнями.     Детальніше >>

Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

 
Мета. Сформувати знання про особливості будови і процесів життєдіяльності Діатомових, Бурих і Червоних водоростей. Основні поняття і терміни: одноклітинні та багатоклітинні водорості, діатомові водорості, бурі водорості, червоні, панцир. Обладнання: малюнки і фотографії водоростей, таблиці “Бурі водорості”, “Діатомові водорості”, “Червоні водорості”. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (пояснювальна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); самостійна робота учнів з підручником.     Детальніше >>

Середовище існування та його чинники

 
Мета. Розширити і поглибити знання про середовища існування рослин та їхні чинники. Основні поняття і терміни: наземно-повітряне, водне середовища існування, ґрунт, організми інших істот як середовище існування, вологість, температурний режим, освітленість. Обладнання: зображення організмів, які мешкають у різних середовищах існування (кактуси, верблюжа колючка, рослини півночі, дерева, трави, кущі нашої зони, прибережні, вільно плаваючі та занурені рослини). Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).     Детальніше >>

Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

 
Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”, формувати вміння і навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості

 
Мета. Сформувати в учнів знання про водорості як найпростіші рослинні організми, особливості їхньої будови та процеси життєдіяльності. Основні поняття і терміни: водорості, слань, талом, дочірня клітина, материнська, статеве і нестатеве розмноження, гамета, зигота, запліднення, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості, відділи: Зелені, Червоні, Бурі, Діатомові. Обладнання: таблиці “Водорості”, постійні препарати водоростей, мікроскоп, предметні та накривні скельця, вода, спиртовий розчин йоду, пінцет, піпетка. Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій), самостійна робота з підручником; практичні (виконання лабораторної роботи).     Детальніше >>

Особливості розмноження голонасінних

 
Мета. Сформувати знання про особливості розмноження голонасінних рослин на прикладі сосни звичайної, порівняти розмноження насінням із розмноженням спорами. Обладнання: таблиці «Будова насінини», «Будова спори», «Цикл розвитку сосни звичайної», фотографії з зображенням сосни з жіночими і чоловічими шишками, розбірна модель насіння дводольних і нерозбірна — однодольних. Основні поняття і терміни: спора, насінина, стробіли, шишка, спорофіли. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота з підручником.     Детальніше >>

Клас Однодольні. Родини Злакові, Лілієві, Цибулеві. їхня характеристика та значення

 
Мета. Сформувати в учнів поняття про основні характерні ознаки рослин класу Однодольні; розкрити характерні особливості родин Злакові, Лілієві, Цибулеві, їхнє значення. Основні поняття і терміни: мичкувата коренева система, ланцетні та лінійні листки, паралельне і дугове жилкування, зернівка, цибулина, видозміна пагона. Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, підручники, робочі зошити, зображення рослин класу Однодольні, гербарні зразки, колекції плодів. Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, пояснювальна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання).     Детальніше >>

Тематична атестація № 4 Тема “Голонасінні. Покритонасінні”

 
    Детальніше >>

Основні процеси життєдіяльності рослин

 
Мета. Розширити знання, отримані на уроках природознавства, про основні процеси життєдіяльності рослини та про умови, необхідні для життєдіяльності рослини.     Детальніше >>

Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

 
Мета. Продовжити формувати знання про пагін як вегетативний орган рослини, його будову і різноманітність; розглянути будову стебла як частину пагона; ознайомитися з різними видами стебел і видозмінами пагона.     Детальніше >>

Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

 
Мета. Розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику; пристосування організмів до певних середовищ існування; показати сучасну класифікацію живої природи.     Детальніше >>

ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю

 
Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні: актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.     Детальніше >>

Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

 
Мета. Вивчити будову рослинної клітини; навчитися виготовляти тимчасові мікропрепарати рослинних клітин і досліджувати їх за допомогою мікроскопа. Почати формувати навички роботи з мікроскопом.     Детальніше >>

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

 
Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.     Детальніше >>

Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

 
Мета. Продовжити формувати в учнів знання, отримані з попередніх курсів, про органи рослин — вегетативні та генеративні; ознайомити з зовнішньою будовою кореня, кореневих систем та видозмін кореня.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

 
Мета. Розширити знання учнів про анатомічну будову кореня у зв’язку із функціями, що вони виконують.     Детальніше >>

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомити учнів із внутрішньою будовою стебла, видами тканин, що входять до складу стебла, показати взаємозв’язок будови стебла і функцій, які воно виконує.     Детальніше >>

Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

 
Мета. Сформувати в учнів уявлення про зовнішню та внутрішню будову листка, ознайомити з різноманітністю листків.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

 
Мета. Ознайомитися з внутрішньою будовою листка та його структурними елементами у зв’язку з функціями, які вони виконують.     Детальніше >>

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

 
Мета. Продовжити формувати поняття про середовища існування рослин, їхню характеристику та способи пристосування рослин до певних умов середовища.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець