Всьго матеріалів Географія : 70


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

 
Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, з’ясувати закономірності поширення основних форм рельєфу територією материка, виявити характерні відмінності рельєфу Європи та Азії, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання на території материка, продовжувати формувати вміння навичок роботи з різними видами карт, підручником, зошитом, розвивати навички зв’язної мови, виховувати повагу до думки інших учнів.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВНІЧНОЮ АМЕРИКОЮ

 
Мета: ознайомити учнів з особливостями формування клімату Євразії, сформувати знання учнів про кліматичні пояси і типи клімату Євразії, поглибити та систематизувати знання про особливості кліматичних умов на прикладі порівняння Північної Америки та Євразії, розвивати навички прогнозування впливу кліматотворних чинників на формування клімату окремих частин материка; продовжити розвиток вмінь роботи з кліматичними картами атласу, виховувати вміння толерантно відстоювати власну думку, поважати думки інших учнів.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості внутрішньої будови Південної Америки, розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин на материку; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; поглибити та закріпити навички роботи учнів з картами атласу та додатковими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу материка; підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи та необхідності ощадливого ставлення до неї, удосконалювати навички роботи з підручником, картами атласу, додатковими джерелами географічних знань, розвивати навички моделювання, узагальнення, виховувати повагу до думки інших.     Детальніше >>

ПРИРОДНІ ЗОНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАТЕРИКА. ҐРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ ПРИРОДНИХ ЗОН ЄВРАЗІЇ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ У ГОРАХ МАТЕРИКА

 
Мета: вчити учнів давати загальну характеристику природним зонам Євразії, систематизувати причинно-наслідкові зв’язки закономірного розміщення природних зон материка, продовжити закріплення уявлення учнів про компоненти природи і їх взаємозв’язок на прикладі природних зон Євразії, продовжити формування поняття про висотну поясність та широтну зональність, розвивати навички роботи з різними джерелами географічних знань, розвивати вміння аналізувати та синтезувати навчальний матеріал.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»     Детальніше >>

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

 
Мета: дати учням знання про особливості міжнародного співробітництва у вивченні Антарктики, місце українських дослідників у вивченні природи материка; показати значення охорони природи Антарктиди; розвивати навички роботи з картами атласу; вміння самостійно здобувати знання з використанням додаткових джерел географічної інформації.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ     Детальніше >>

ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ

 
ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ     Детальніше >>

АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ АФРИКИ

 
Мета: сформувати в учнів первинні навички складання характеристики географічного положення материка; систематизувати знання учнів про основні етапи історії дослідження Африки; поглибити практичні навички учнів самостійно визначати географічні координати, вимірювати відстань на карті за масштабом та градусною сіткою.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. СХІДНОАФРИКАНСЬКІ РОЗЛОМИ ЗЕМНОЇ КОРИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА: РІВНИНИ, ГОРИ, ПЛОСКОГІР’Я. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.     Детальніше >>

НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ - ЄДИНА ДЕРЖАВА НА МАТЕРИКУ. УКРАЇНА І АВСТРАЛІЯ

 
Мета: сформувати в учнів поняття про особливості сучасного населення Австралії; продовжити формування умінь складати характеристику країни; удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу, розвивати творчі здібності, навички самооцінки.     Детальніше >>

ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

 
Мета: дати учням знання про загальні відомості, особливості географічного положення Південної Америки; ознайомити з історією дослідження і освоєння материка; поглибити практичні навички учнів самостійно характеризувати географічне положення материка, визначати географічні координати крайніх точок, вимірювати відстані на карті, виховувати зацікавленість до вивчення даної теми і курсу географії.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 
Мета: дати учням поняття про загальну характеристику населення, вчити учнів розуміти політичну карту, наносити на контурну карту країни і міста з великою кількістю населення, ознайомити учнів із населенням та господарством США та іншими державами материка.     Детальніше >>

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА СЕРЕД ДЕРЖАВ ЄВРАЗІЇ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про сучасну політичну карту Євразії; поглибити практичні навички учнів працювати з тематичними картами атласу та контурними картами; сприяти розвитку вміння учнів аналізувати матеріал, що вивчається.     Детальніше >>

ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ТЕМАТИЧНІ КАРТИ І РОБОТА З НИМИ

 
Мета: визначити предмет вивчення шкільного курсу «Географія материків і океанів», ознайомити учнів з тематичними картами та основними видами роботи з ними, виховувати повагу до праці географів, науковців-дослідників, розвивати в учнів потяг до самостійного здобуття географічних знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагнення до самоосвіти.     Детальніше >>

Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн

 
географічне положення, протяжність океану, будова дна, течії, кліматичні пояси, органічний світ і особливості його поширення, історія дослідження океану     Детальніше >>

ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ

 
Мета: познайомити учнів з особливостями географічного положення Океанії, сформувати уявлення про походження островів, що входять до складу Океанії, їх заселення, дослідження і розвиток, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інших народів та їх культури.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець