Головна сторінка Конспекти уроків

Кількість матеріалів: 39


Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.
Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.
Основні властивості числових нерівностей
Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна¬чення виразу.
Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна¬чення виразу.
Розв'язування вправ. Підсумковий урок.
Розв'язування вправ. Підсумковий урок.
Тематична контрольна робота № 1.
Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не-рівностей з однією змінною.
Числові проміжки. Переріз і об'єднання проміжків.
Лінійні нерівності з однією змінною.
Лінійні нерівності з однією змінною.
Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.
Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.
Підсумковий урок.
Тематична контрольна робота № 2.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Найпростіші перетворення графіків функцій.

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600