предмет / клас

9 клас
11 клас

teacher

Алгебра : 39 конспектів


Числові проміжки. Переріз і об'єднання проміжків.
Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна¬чення виразу.
Лінійні нерівності з однією змінною.
Логарифмічні рівняння і нерівності
Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.
Найпростіші перетворення графіків функцій.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.
Основні властивості числових нерівностей
Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна¬чення виразу.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Функція , її властивості та графік.
Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівно¬стей.
Розв'язування вправ. Підсумковий урок.
Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.
Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
Найпростіші перетворення графіків функцій.
Функція , її властивості та графік.
Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерів¬ностей.
Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція у = ах2 + bх + с. Розв'язування квадратних нерів¬ностей».

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600