предмет / клас

9 клас
11 клас

teacher

Головна сторінка Конспекти уроків Алгебра

Кількість матеріалів: 39


Найпростіші перетворення графіків функцій.
Функція , її властивості та графік.
Функція , її властивості та графік.
Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівно¬стей.
Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерів¬ностей.
Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція у = ах2 + bх + с. Розв'язування квадратних нерів¬ностей».
Тематична контрольна робота № 3.
Графік рівняння з двома змінними.
Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними.
Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.
Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.
Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змін¬ними».
Тематична контрольна робота № 4.
Логарифмічні рівняння і нерівності

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600