предмет / клас

3 клас
10 клас

teacher

Інформатика : 93 конспектів


Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення
Огляд сучасної комп'ютерної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів
Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»
Контрольна робота 1 за темами 1, 2 «Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система»
Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система
Робота з довідковою системою. Пошук файлів
Вставлення графічних об'єктів та малюнків у текст
Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Основні галузі застосування комп'ютерів
Поняття файл. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу.
Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем
Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами
Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи
Практична робота 2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками
Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем
Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів
Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора
Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора
Практична робота 2. Вказівки до малювання графічних примітивів
Поняття комп'ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентації
Об'єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації, та їх властивості

1 2 3 4 5

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600