Каталог

3 клас
10 клас

teacher

Інформатика : 93 конспектів


Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних
Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних
Як підготувати комп'ютер до роботи. Калькулятор. Програма «Математичний космодром»
Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи
Робота з довідковою системою. Пошук файлів
Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»
Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації
Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції
Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»
Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Види модемів та їх функції
Огляд сучасної комп'ютерної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів
Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора
Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп'ютера. Уведення тексту з клавіатури
Практична робота 2. Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії
Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту
Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту - видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення
Використання таблиць у текстах
Практична робота 4. Використання таблиць у текстах
Практична робота 5. Робота з об'єктами у середовищі текстового редактора
Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту

1 2 3 4 5

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600