предмет / клас

3 клас
8 клас
10 клас
11 клас

teacher

Головна сторінка Конспекти уроків Інформатика

Кількість матеріалів: 93


Інформатика - наука XX століття. Поняття «інформація» і «повідомлення». Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацюванн
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення
Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації
Представлення інформації. Системи обчислення
Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Основні галузі застосування комп'ютерів
Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Підготовка комп'ютера до роботи. Прави
Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Види модемів та їх функції
Пам'ять комп'ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувані, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процес
Огляд сучасної комп'ютерної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів
Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора
Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп'ютера. Уведення тексту з клавіатури
Практична робота 2. Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії
Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту
Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту - видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення
Використання таблиць у текстах
Практична робота 4. Використання таблиць у текстах
Практична робота 5. Робота з об'єктами у середовищі текстового редактора
Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту
Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа
Контрольна робота 3 з теми «Текстовий редактор»

1 2 3 4 5

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600