предмет / клас

11 клас

teacher

Історія України : 37 конспектів


Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна
Внутрішньополітичне становище в Україні в 1953–1964 рр.
Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України
Україна в період повоєнної відбудови
Початок Великої Вітчизняної війни
Окупаційний режим в Україні
Рух Опору в Україні
Початок визволення України
Україна на завершальному етапі війни
Урок узагальнення
Урок узагальнення
Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в Україні в першій половині 50-х рр.
Соціально-економічне становище в Україні в 1953–1964 рр.
Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр.
Внутрішньополітичне становище в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.
Розвиток економіки України в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-х рр.
Урок узагальнення
Внутрішньополітичне життя в Україні в період перебудови
Здобуття Україною незалежності

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600