Математика : 201 конспектів


Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення
Величини
Тотожні перетворення раціональних виразів
Властивості множення раціональних чисел
Задачі на ділення. Знаходження числа за його дробом (відсотками)
Властивості додавання раціональних чисел.
Розкриття дужок.
Координатна площина. Графіки залежності
Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.
Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Скорочення звичайних дробів
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Додавання і віднімання мішаних чисел
Множення звичайних дробів. Властивості множення
Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
Розв'язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)
Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми
Протилежні числа.
Порівняння раціональних чисел.
Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600