предмет / клас

5 клас
6 клас
8 клас

teacher

Математика : 201 конспектів


Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Взаємно обернені числа
Округлення натуральних чисел. Правило округлення
Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Скорочення звичайних дробів
Додавання і віднімання цілих і дробових чисел
Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Скорочення звичайних дробів
Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Множення звичайних дробів
Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції
Підсумкове повторення матеріалу за курс 6-го класу
Додавання. Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання.
Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тотожні перетворення раціональних виразів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600