предмет / клас

5 клас
6 клас
8 клас

teacher

Математика : 201 конспектів


Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Ознаки подільності чисел
Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9
Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники
Найбільший спільний дільник кількох чисел
Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел
Розв'язування задач
Розв'язування задач
Тематична контрольна робота № 1 за темою «Подільність чисел»
Подільність натуральних чисел
Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу
Скорочення звичайних дробів
Скорочення звичайних дробів
Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника
Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів
Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Додавання і віднімання цілих і дробових чисел
Додавання і віднімання мішаних чисел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600