предмет / клас

9 клас

teacher

Головна сторінка Конспекти уроків Рідна мова

Кількість матеріалів: 27


Вступ. Розвиток української мови.
Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки.
Основні правила правопису
Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки.
Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком.
Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому.
Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному
Зв’язне мовлення Усний стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому
Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні речення.
Зв’язне мовлення Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Складнопідрядні речення з підрядними означальними
Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними.
Зв’язне мовлення Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю
Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.
Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії.
Зв’язне мовлення Реферат на основі двох-трьох джерел

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600