Каталог

9 клас

teacher

Рідна мова : 27 конспектів


Вступ. Розвиток української мови.
Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому.
Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому
Зв’язне мовлення Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком.
Зв’язне мовлення Усний стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю
Складнопідрядне речення з підрядним порівняльним.
Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні речення.
Зв’язне мовлення Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю
Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.
Складнопідрядне речення з підрядним допустовим.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
Тематичне тестування (тема: Складносурядне й складнопідрядне речення). Складання діалогів.
Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки.
Основні правила правопису
Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки.
Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

1 2

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600