Українська мова : 187 конспектів


Зв’язне мовлення Особливості будови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки
Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки
Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.
Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки.
КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний переказ художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури
КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ
Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру
Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті).
Вступ. Розвиток української мови.
Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.
Контрольний диктант
Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.
Зв’язне мовлення Особливості будови опису місцевості. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданням
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.
Зв’язне мовлення Особливості будови опису. Усний вибірковий переказ опису предмета
Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і r. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я.
Відтворення готового тексту. Письмовий переказ із творчим завданням
Орфограми. Принципи українського правопису, Складні випадки правопису ненаголошених голосних.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600