Українська мова : 187 конспектів


Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами.
Контрольний диктант
Зв’язне мовлення Особливості будови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки
Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).
Односкладні речення як частини складного речення
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.
Означено-особові речення.
Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником. + ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Вступ. Розвиток української мови.
Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому
Узагальнено-особові речення.
Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення. Вживання називних речень в описах.
Повні і неповні речення.
Текст. План готового тексту (простий) Усний докладний переказ тексту розповідного характеру.
Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.
Основні норми української літературної вимови
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний переказ художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури
Види простих речень. Тематичне тестування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600