предмет / клас

7 клас
8 клас
9 клас

teacher

Фізика : 154 конспектів


Електричний струм. Дії електричного струму
Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Контрольна робота з теми Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання електричного струму
Лабораторна робота № 1 «Визначення швидкості руху тіла».
Механічна енергія. Потенціальна енергія
Прості механізми. «Золоте правило» механіки. ККД механізмів
Лабораторна робота № 8 «Визначення густини твердих тіл і рідин».
Оптичні явища в природі
Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу».
Оптичні прилади
Електрична провідність матеріалів: провід¬ники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах
Контрольна робота з теми Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання електричного струму
Лабораторна робота № 8 «Визначення по¬тужності споживача електричного струму»
Семінар «Застосування електролізу»
Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідників від температури. Термістори
Електричний струм у газах. Самостійні і несамостійні розряди
Розв'язування задач та вправ
Контрольна робота з теми «Робота і по¬тужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

1 2 3 4 5 6 7 8

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600