предмет / клас

7 клас
8 клас
9 клас

teacher

Головна сторінка Конспекти уроків Фізика

Кількість матеріалів: 154


Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях
Швидкість руху та одиниці швидкості. Розв’язування задач на швидкість.
Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла
Лабораторна робота № 1 «Визначення швидкості руху тіла».
Розв'язування задач та вправ.
Обертальний рух тіла. Місяць – природний супутник Землі. Лабораторна робота № 2 «Визначення частоти обертання тіл».
Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.
Дослідження коливань маятника. Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятника».
Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Лабораторна робота №4 «Характеристики звуку».
Відбивання звуку. Резонанс. Інфразвук. Ультразвук. Вплив звуку на живі організми.
Розв'язування задач та вправ. Підготовка до тематичного оцінювання.
Тематичне оцінювання з теми «Механічний рух».
Інерція. Взаємодія тіл. Маса.
Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.
Земне тяжіння. Сила тяжіння.
Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.
Вага тіла. Невагомість.
Лабораторна робота № 5-6 «Конструювання динамометра. Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіла».
Сили тертя. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання».
Прості механізми. Важіль. Блок. Умова рівноваги важеля. Момент сили.

1 2 3 4 5 6 7 8

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600