Фізика : 154 конспектів


Пояснення змін агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень.
Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання
Контрольна робота з теми «Взаємодія тіл. Сили».
Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання
Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів
Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.
Контрольна робота з теми «Світлові явища» (Частина II)
Електричний струм. Дії електричного струму
Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»
Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
Вага тіла. Невагомість.
Розв'язування задач та вправ
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Лабораторна робота № 13. «Визначення питомої теплоємності речовини»
Об'єм та одиниці об'єму. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів».
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла».
Електрична провідність матеріалів: провід¬ники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах
Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників
Дослідження електричного кола з пара¬лельним з'єднанням провідників
Закон Джоуля–Ленца

1 2 3 4 5 6 7 8

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600