Головна сторінка Конспекти уроків Хімія

Кількість матеріалів: 258


Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі
Короткі відомості з історії хімії
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом
Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я
Речовини. Чисті речовини та суміші
Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи
Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Розмаїтість речовин. Метали й неметали
Прості та складні речовини
Хімічні формули речовин
Валентність хімічних елементів
Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття»
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою
Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук
Генетичний зв’язок між класами органічних сполук
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова
Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія
Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова
Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600