предмет / клас

7 клас

teacher

Біологія : 74 конспектів


Запилення та запліднення у рослин
Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення в природі та житті людини Лабораторна робота № 12. Будова мохоподібних
Розселення рослин у природі
Відділ Зелені водорості
Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості
Значення водоростей в природі та житті людини
Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин
Відділи Плауноподібні та Хвощеподібні, їхня різноманітність і значення Лабораторна робота № 13. Особливості будови плауна булавоподібного та хвоща польового
Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність і значення Лабораторна робота №14. Будова щитника чоловічого
Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”
Тематична атестація № 3 Тема “Водорості. Вищі спорові рослини”
Загальна характеристика голонасінних. Лабораторна робота № 15. Будова голонасінних
Вищі гриби. Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів
Середовище існування та його чинники
Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах
Типи плодів
Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи
Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування
Основні процеси життєдіяльності рослин
Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

1 2 3 4

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600