предмет / клас

7 клас
6 клас

teacher

Географія : 70 конспектів


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн
ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ МАТЕРИКА
НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА СЕРЕД ДЕРЖАВ ЄВРАЗІЇ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ
АТМОСФЕРА ТА ЇЇ БУДОВА (З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ)
РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКЕАНУ. ОКЕАНІЯ
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ: ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА І СОЛОНІСТЬ ВОД, СИСТЕМА МО
СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКА В ПРИБРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКЕАНІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»
НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АФРИКА»
АВСТРАЛІЯ - НАЙМЕНШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СВОЄРІДНІСТЬ ГП МАТЕРИКА. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ АВСТРАЛІЇ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З АФРИКОЮ
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. СУХІСТЬ КЛІМАТУ, ЇЇ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ
НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ - ЄДИНА ДЕРЖАВА НА МАТЕРИКУ. УКРАЇНА І АВСТРАЛІЯ
ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»
АНТАРКТИДА ТА АНТАРКТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ВОДНИХ МАС ПІВДЕННОГО ОКЕАНУ. АНТАРКТИДА - ЛЬОДОВИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. СВОЄРІДНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЙОГО РОЗМІРИ. ВІДКРИТТЯ АНТАРКТИДИ ТА СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРИКА

1 2 3 4

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600