Каталог

7 клас
6 клас

teacher

Географія : 70 конспектів


БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ЄВРАЗІЯ - НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ФІЗИКО- ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЙОГО РОЗМІРИ. ОСОБЛИВОСТІ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ ЄВРАЗІЇ
ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»
РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ЗОН. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА І ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
АТМОСФЕРА ТА ЇЇ БУДОВА (З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ)
НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ГОЛОВНІ ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ
НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ
ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ, ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЄВРАЗІЇ
ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ТЕМАТИЧНІ КАРТИ І РОБОТА З НИМИ
ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн
ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА КОРДОНИ ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ АТЛАНТИЧНОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА
КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ, ТИПИ КЛІМАТУ. ВОДНІ МАСИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ: ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА І СОЛОНІСТЬ ВОД, СИСТЕМА МО
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»

1 2 3 4

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600