Каталог

7 клас
8 клас

teacher

Геометрія : 60 конспектів


Прямокутний трикутник
Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тематична контрольна робота № 2
Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники
Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих
Перша і друга ознаки рівності трикутників
Середня лінія трапеції
Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника
Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються
Тематична контрольна робота № 2
Середня лінія трикутника
Трикутник і його елементи
Сума кутів трикутника
Третя ознака рівності трикутників
Суміжні кути. Властивості суміжних кутів.
Окремі види трапецій та їх властивості
Означення трапеції. Окремі види трапецій
Тематична контрольна робота № 1
Ромб. Квадрат
Розв'язування задач
Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основні геометричні фігури на площині та їх властивості»

1 2 3

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600